Qui Som?

La Intersindical-CSC, sindicat  nacional i de classe, es defineix com a sindicat independent, democràtic i participatiu en el que hi tenen cabuda treballadores i treballadors de tots els sectors.

La solidaritat, la unitat d’acció i la defensa dels interessos de tot el conjunt de treballadors/es són principis fonamentals de la nostra activitat sindical.

La Intersindical-CSC impulsem un model sindical alternatiu a les estructures burocratitzades, basat en la importància transcendental de les seccions sindicals (conjunt de treballadores i treballadors afiliats/des al sindicat en una empresa o entitat).

Entenem que Catalunya ha de ser subjecte de les relacions laborals, tant de fet com de dret, i que ha de ser el marc normal de l’elaboració i aplicació del conjunt de normes, pactes, acords i convenis en matèria de treball i de seguretat social.

La Federació d’Administracions Públiques (FAP) tenim representació i afiliació principalment a l’Administració de la Generalitat, a l’Administració local, Universitats, educació, en diverses entitats públiques (agències, patronats, empreses públiques, consorcis…) i a Sanitat (assistència ambulatòria i hospitalària).  

Territorialment estem presents a tot el territori de Catalunya, especialment a comarques com el Barcelonès, el Vallès Occidental i l’Oriental, la Garrotxa, el Maresme, el Penedès, la Selva o el Garraf.

Els objectius de la FAP són, bàsicament, la millora de les condicions de treball, retributives, de formació, de promoció, de conciliació personal, familiar i laboral, de l’organització del treball.

Com a organització ens sentim compromesos també en la lluita per unes administracions millors, més àgils i eficients, que garanteixin a la ciutadania uns serveis públics i de qualitat. Tenim la convicció que una Administració pública eficaç és una eina imprescindible de cohesió social i un instrument necessari per fer realitat l’increment de sobirania que el nostre país necessita.