Serveis

Afiliació
Per gaudir dels serveis que ofereix la Intersindical-CSC no és obligatòria l'afiliació però el fet d'afiliar-te dóna dret a descomptes en els cursos de formació per a la preparació d'oposicions i a gaudir de la gratuïtat dels nostres serveis jurídics (període de carència d'un any d'afiliació).
L'afiliació a la Federació d'Administracions Públiques de la Intersindical-CSC té un cost de 23 € al trimestre.
Si voleu afiliar-vos només heu de descarregar el full d'afiliació i trametre'l, un cop escanejat, per correu electrònic a la nostra adreça de correu: fap@intersindical-csc.cat o portar-lo directament a les nostres oficines (horari de 9-14 i de 16-20 hores).

Descarrega't aquí el full d'afiliació

Assessorament laboral i sindical

La Intersindical-CSC disposa d'un equip d'Acció Sindical i Assessorament Laboral que pot informar-te o assessorar-te sobre qualsevol incidència a la teva feina, càlculs de quantitats, quitances, conflictes personals o col·lectius, salut i seguretat laboral...
El nostre equip compta amb eficiència i experiència en el camp de la Negociació Col·lectiva.
Així mateix el nostre equip d'Acció Sindical i Assessorament Laboral pot assistir-te durant totes les fases dels processos d'eleccions sindicals; des de les fases prèvies fins a l'atenció presencial el dia de les votacions. Davant qualsevol incidència l'equip farà prevaldre el teus drets.
Serveis Jurídics

L'assistència en casos de caire laboral, fiscal o administratius per als nostres afiliats i afiliades inclou:

Àmbit laboral i fiscal
 • Consultes
 • Actes de conciliació, compareixences, redacció i presentació de documents.
 • Jutjat social: redacció de demandes i altres documents i assistències a judici
 • Tràmits i formalització de recursos al Tribunal Suprem
 • Impugnacions
 • Presentacions de la Seguretat Social: càlcul i reclamacions
 • Càlcul quitances, edarreriments, etc...
 • Actuacions davant l’empresa, Inspecció de Treball i Seguretat Social
 • Renda i consultes sobre IRPF

Àmbit Administratiu
 • Escrits i sol·licituds
 • Recursos aministratius: redacció i presentació
 • Recursos contenciosos administratius ordinaris, en primera i segona instància.
 • Recursos contenciosos administratius abreujats, en primera i segona instància.