Organització

La Federació d'Administracions Públiques s'organitza en els sectors següents:

 • Sector Generalitat de Catalunya  i Organismes Autònoms
 • Sector Sanitat
 • Sector d'Universitats
 • Sector d'Administració Local
Dins de cada centre de treball s'organitzen les seccions sindicals constituïdes pels tots els treballadors i totes les treballadores afiliats i afiliades a la Intersindical-CSC.

Actualment tenim constituïdes les següents seccions sindicals
 • Secció Sindical del Departament d'Ensenyament
 • Secció Sindical del Departament d'Interior
 • Secció Sindical del Departament d'Agricultura Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
 • Secció Sindical del Departament de Cultura
 • Secció Sindical del Departament d'Economia i Coneixement
 • Secció Sindical del Departament de Governació i Relacions Institucionals
 • Secció Sindical de l'Agència Catalana de l'Aigua
 • Secció Sindical de l'Agència Catalana de la Joventut
 • Secció Sindical del Laboratori del Sincrotó
 • Secció Sindical de la Universitat Pompeu Fabra
 • Secció Sindical de la Universitat de Barcelona
 • Secció Sindical de la Universitat Oberta de Catalunya
 • Secció Sindical d'Atenció Primària a Barcelona
 • Secció Sindical de l'Hospital de Vilafranca
 • Secció Sindical de l'Hospital de Berga
 • Secció Sindical de l'Institut Català d'Oncologia
 • Secció Sindical de l'Ajuntament de Barcelona
 • Secció Sindical de l'Ajuntament de la Pobla de Claramunt
 • Secció Sindical de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
 • Secció Sindical de l'Ajuntament de Canyelles
 • Secció Sindical de l'Ajuntament de Llorenç del Penedès
 • Secció Sindical del Patronat Municipal de Serveis a les Persones de Martorell
 • Secció Sindical de la Societat Municipal d'Habitatge de Terrassa
 • Secció Sindical de Vivendes Municipals de Sabadell