Formació

CURSOS DE PREPARACIÓ D'OPOSICIONS


  GENERALITAT DE CATALUNYA

  Aula virtual:

  Preparació per al Cos Administratiu 
  (Torn lliure/promoció interna)

  Exclusiu per afiliats/des al sindicat
  Més Informació