dimarts, 13 d’agost de 2019

Trasllat al nou Districte Administratiu

Tot allò que volies saber sobre el trasllat al Districte Administratiu i no t'atrevies a preguntar... per por de la resposta...Per situar-nos, abans que res, recordeu que, el que es coneix com a “primera fase del trasllat” prevista pel primer semestre de 2020, afecta als departaments de Vicepresidència, Economia i Hisenda (VEH), Polítiques Digitals i Administració (PDA), Justícia (DJ) i les unitats del carrer Pamplona del Departament d'Empresa i Coneixement (DEiC). En el cas del VEH no afecta a l'Idescat i en el del DEiC tampoc l'OGE del carrer Sepúlveda.

Per molt que el màxim responsable del trasllat i instal·lació parli de “primera fase del trasllat”, la segona o la segona i tercera no tenen ni data ni departaments previstos. Simplement, dóna per fet que, almenys una bona part dels departaments i ens de la Generalitat situats a Barcelona s'hi hauran d'anar traslladant a mesura que es vagin extingint els contractes de lloguer dels edificis que ocupen actualment. I caldrà ampliar el nombre d'edificis del Districte Administratiu.

En resum, que si els lloguers a la cobejada ciutat de Barcelona són difícilment assumibles per nosaltres, treballador*s assalariats, també ho són per a l'administració.

Ara bé, la vida i la Generalitat donen moltes voltes: no doneu res per fet, i menys si s’ha de comprar o s'hi s'ha de construir des dels fonaments;)...Resum de la reunió del grup de treball de “Trasllat al districte administratiu”, d'1 d’agost 2019

Resultat de l'enquesta i estudi de la mobilitat:

Aquesta enquesta es va enviar als aproximadament 2400 treballadors i treballadores dels departaments que està previst que es traslladin al DA. El responsable del trasllat va presentar els resultats de l'estudi de mobilitat que havia treballat sobre aquestes dades.

Com que no havíem tingut accés a aquest treball abans de la reunió no en podem fer una valoració crítica en condicions i ens limitem a donar dades que ens van cridar l'atenció. El rebrem aviat i podrem parlar amb més propietat.

En tot cas, hem trobat a faltar que a l’enquesta no s’hagi fet cap pregunta sobre l’augment del cost econòmic dels trasllats diaris. No és només que la majoria de personal utilitzarà més temps del que ha utilitzat fins ara en els seus desplaçaments habituals casa-feina, sinó que, serà més car: dos transports públics enlloc d’un o més benzina per la motoreta.

La participació a l’enquesta ha estat de més del 80%, per tant, donen els resultat com a vàlids per extreure conclusions. Han detectat alguns problemes per exemple que tot i que hi ha aparcament de Bicing, no hi arriba el carril bici. Haver-ho vist a temps permetrà treballar per solucionar-ho. A veure...

Segons l'estudi, el % més important de treballador*s que van contestar l'enquesta, viuen a Barcelona. Hem volgut remarcar que aquesta situació canviarà molt ràpid els propers anys. Segons dades de l'Idescat, la major part de l'actual plantilla vam entrar a treballar “a la casa” entre 1985 i 1992. Alguns d'aquesta fornada tenen la sort de començar-se a jubilar. Els propers anys hi haurà moltes jubilacions.Les persones joves que s'incorporin a treballar a la Generalitat, difícilment viuran a Barcelona. La llunyania del lloc de treball tindrà efectes negatius per a les dues parts: pel treballador* que perdrà molt de temps en el desplaçament i per l'Administració que veurà com aquests llocs de treball ja no són tan atractius i no sempre podran retenir a qui voldrien.

Com que pensem que els temes més claus perquè el trasllat i el dia a dia al DA siguin practicables són la mobilitat i la flexibilitat en el treball (tan flexibilitat horària com tele-treball) hem preguntat pels criteris de distribució dels aparcaments:

De la visita física al districte el 5 de maig, teníem presents les dades: 2400 persones, i, al soterrani de l'edifici, 240 places de parking per a cotxes, 91 per a motos, més espai per a bicicletes (indeterminat) i zona d'endolls per a bicis elèctriques, patinets i estris que es puguin anar inventant.

Contesta la subdirectora general de RRHH del VEH que serviran de referència els mateixos criteris amb els quals es distribueixen els aparcaments al seu departaments i que s'establirà una rotació. Tampoc pot, ni ella ni ningú, donar dades més concretes perquè encara no sap el nombre de persoenes que demanaran poder utilitzar el parking.

Els criteris citats es poden llegir des de l'ATRI, entrant a la intranet de VEH:

https://espai.economia.gencat.cat/Fem-ho-VEH/Mobilitat-sostenible/Projecte-millora-gestio-aparcaments/Pagines/default.aspx

No qüestionem els criteris en sí, però si que constatem que la rotació comportarà problemes. Per exemple, si un vehicle amb alta ocupació (3 o 4 places ocupades) pot aparcar de l'1 al 15 i no pot fer-ho del 16 al 31, pot passar perfectament que la segona meitat de mes, el conductor* arribi tard sovint... perquè estigui buscant aparcament. I que se'n cansi.

Els vehicles de representació i els de Gerència es posaran en comú. “Gerència” serà una nova unitat que encara s'ha de dotar i cobrir les places que tindrà per objectiu fer funcionar el nou complex. Ho diem per si us voleu presentar a Gerent*...

2.   Permutes i mobilitat administrativa interdepartamental

L'administració exposa que a partir del setembre i via ATRI habilitaran un sistema de permutes dels llocs de treball. Com a segona opció, si no és possible la permuta, s'optarà per la comissió de servei.

Sona molt flexible això de les permutes i, no, ara resulta que només la podran demanar funcionaris de carrera i amb destí definitiu (art 130, Decret 123/97). No estem segurs que resolgui gaire res.

3.   Ambaixadors del canvi i Intranet del Districte

L'administració presenta la figura dels “ambaixadors del canvi”. Són treballador*s que de manera voluntària fan una gestió de dubtes i informacions relacionades amb el trasllat amb la gent del seu entorn i faran de canal de comunicació amb l’administració, a la intranet hi consta el nom d’aquestes persones.

Els coordina la subdirectora de RRHH i Relacions Laborals del Departament de Justícia. Són una cinquantena i, com que es tracta d'una tasca voluntària, no estan repartits homogèniament pels quatre departaments afectats.

També informen que hi haurà una Intranet del districte, 100% accessible al tot el personal de l’administració.

Pel què fa a aquest punt tenim molts dubtes sobre la figura paterno-maternal d'aquests ambaixadors. Buscant-hi una part positiva, el fet que facin de canal de comunicació amb l'administració, pot ser útil en aquest procés on la comunicació no ha estat suficient ni sempre s'ha realitzat pels canals adequats.4.   Teletreball

L'Administració ha enviat una proposta sobre tele-treball només als sindicats que són a la Mesa General, per tant, a la Ínter no l'hem rebuda i l'hem reclamada.

Esperen rebre al·legacions a aquesta proposta. El llegirem i en farem. Segur.

De tota manera, si hi ha cadires per a 2670 persones, bé que les voldran ocupar. Per tant, no tothom podrà teletreballar.

Parlant de cadires: el mobiliari és el que ha decidit la Comissió Central de Subministraments mitjançant el perceptiu concurs públic. Ara bé, aquelles persones que utilitzin cadires especials (per problemes d’esquena, musculars etc...) mantindran la mateixa cadira que han estat fent servir fins ara.

5.   Mesures de compensació i flexibilitat horària

Referent a la compensació i/o flexibilitat, l’administració s’emmarca en unes possibles mesures de racionalització sense especificar massa. Però donen una dada interessant: si arribem a un pacte, un acord sindical, ratificat per un acord de Govern, seria suficient. No caldria un Decret.

Aquest és un element important. Probablement el que més. El que faci la diferència entre anar a treballar a gust o de mal humor. Això sí, caldrà que ens espavilem no sigui que ens quedem sense govern...

6. Prevenció i Riscos laborals

El Cap de Servei de Prevenció, Salut Laboral i Polítiques Socials explica que, hi haurà un sol pla de prevenció de riscos laborals pels 2 edificis però que, de moment es mantindran els 4 serveis de prevenció propis de cada departament més el de l'ICAEN i es planificarà un model organitzatiu per coordinar-lo amb la gerència del districte.

Està previst que hi hagi un pla d'auto-protecció dels dos edificis gestionat des de Gerència. Entre altres motius perquè cada dia hauran d'entrar i sortir moltes persones d'empreses externes. Es mantindrà el sistema d’autoprotecció amb les figures dels EPI, els EAE i es farà una formació homogènia i simultània a tots els treballador*s.

Hi ha la proposta d'unificar els metges del treball dels quatre departaments, però com que el DJ en té de propis mentre que VEH i DEiC els té contractats externs, no s'ha acabat de tancar.

En aquest punt, està clar que encara hi ha elements per decidir.

 7.   Cronograma obres i entrega plànols, configuració OAC:

Unes quantes dades i dates que sempre ajuden a viure:

Els dos edificis que s'estan habilitant actualment tenen capacitat per acollir 2670 treballador*s. Entre la primera setmana de març i el mes de juny de 2020 s'hi traslladaran 2370 persones a raó de 200 cada setmana. L’ordre en que s’aniran traslladant encara no està decidit.

Referent al cronograma, les obres del 1r lot (totes les plantes, excepte la planta baixa) tenen termini de lliurament el 26 de febrer de 2020. Es per això que el trasllat començarà la primera setmana de març.

Els caps de setmana treballarà l’equip tècnic per tenir apunt els paràmetres de xarxa perquè «l’acollida tecnològica» sigui bona.

En quan a les obres del 2n lot (planta baixa) es preveu que acabin cap a finals de juny. De tota manera les instal·lacions que fan practicable o no un local ja estan fetes. Falten elements tipus instal·lacions d’àudio.

A la planta baixa només hi haurà diferents sales d’organització i les OAC, que sí que hi aniran a principis de març. El personal de les OAC (informadors i tramitadors) passaran a dependre de la nova gerència de districte. Es buscarà nou personal segons el grup i grau demanat (via ATRI). El personal de les anteriors OAC que no compleixi els requisits (de nivell) seran re-ubicats dins del mateix departament. Ja estan treballant en aquestes accions. Arribats a aquest punt han tornat a sentir les frases «No anirà ningú al carrer. Els interins seran reubicats» i esperem que sigui cert.

Els plànols no ens els han entregat encara perquè estan pendents que la DG de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvaments -o sigui: bombers- doni l'últim vist-i-plau. Esperem rebre'ls ben aviat. En els trasllats, els plànols ajuden molt més que les paraules a entendre les coses.


Cap comentari:

Publica un comentari