dimarts, 13 d’agost de 2019

Trasllat al nou Districte Administratiu

Tot allò que volies saber sobre el trasllat al Districte Administratiu i no t'atrevies a preguntar... per por de la resposta...Per situar-nos, abans que res, recordeu que, el que es coneix com a “primera fase del trasllat” prevista pel primer semestre de 2020, afecta als departaments de Vicepresidència, Economia i Hisenda (VEH), Polítiques Digitals i Administració (PDA), Justícia (DJ) i les unitats del carrer Pamplona del Departament d'Empresa i Coneixement (DEiC). En el cas del VEH no afecta a l'Idescat i en el del DEiC tampoc l'OGE del carrer Sepúlveda.

Per molt que el màxim responsable del trasllat i instal·lació parli de “primera fase del trasllat”, la segona o la segona i tercera no tenen ni data ni departaments previstos. Simplement, dóna per fet que, almenys una bona part dels departaments i ens de la Generalitat situats a Barcelona s'hi hauran d'anar traslladant a mesura que es vagin extingint els contractes de lloguer dels edificis que ocupen actualment. I caldrà ampliar el nombre d'edificis del Districte Administratiu.

En resum, que si els lloguers a la cobejada ciutat de Barcelona són difícilment assumibles per nosaltres, treballador*s assalariats, també ho són per a l'administració.

Ara bé, la vida i la Generalitat donen moltes voltes: no doneu res per fet, i menys si s’ha de comprar o s'hi s'ha de construir des dels fonaments;)...Resum de la reunió del grup de treball de “Trasllat al districte administratiu”, d'1 d’agost 2019

Resultat de l'enquesta i estudi de la mobilitat:

Aquesta enquesta es va enviar als aproximadament 2400 treballadors i treballadores dels departaments que està previst que es traslladin al DA. El responsable del trasllat va presentar els resultats de l'estudi de mobilitat que havia treballat sobre aquestes dades.

Com que no havíem tingut accés a aquest treball abans de la reunió no en podem fer una valoració crítica en condicions i ens limitem a donar dades que ens van cridar l'atenció. El rebrem aviat i podrem parlar amb més propietat.

En tot cas, hem trobat a faltar que a l’enquesta no s’hagi fet cap pregunta sobre l’augment del cost econòmic dels trasllats diaris. No és només que la majoria de personal utilitzarà més temps del que ha utilitzat fins ara en els seus desplaçaments habituals casa-feina, sinó que, serà més car: dos transports públics enlloc d’un o més benzina per la motoreta.

La participació a l’enquesta ha estat de més del 80%, per tant, donen els resultat com a vàlids per extreure conclusions. Han detectat alguns problemes per exemple que tot i que hi ha aparcament de Bicing, no hi arriba el carril bici. Haver-ho vist a temps permetrà treballar per solucionar-ho. A veure...

Segons l'estudi, el % més important de treballador*s que van contestar l'enquesta, viuen a Barcelona. Hem volgut remarcar que aquesta situació canviarà molt ràpid els propers anys. Segons dades de l'Idescat, la major part de l'actual plantilla vam entrar a treballar “a la casa” entre 1985 i 1992. Alguns d'aquesta fornada tenen la sort de començar-se a jubilar. Els propers anys hi haurà moltes jubilacions.