divendres, 19 d’octubre de 2018

Increment retributiu i complement per incapacitat transitòria a la Generalitat

Decret Llei sobre l'increment retributiu per al 2018 i el règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal aplicable al personal del sector públic.


Aquest Decret llei entra en vigor l'endemà de la publicació en elDiari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

·         El Govern aprova el decret per fer efectiu l’increment retributiu de l’1’95% dels treballadors i treballadores públics

·         100% de la retribució en cas de baixa laboral