divendres, 21 de setembre de 2018

ACORD MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ DEL PERSONAL DE LA GENERALITAT

MESA GENERALINCREMENT RETRIBUTIU
La proposta del Govern, acceptada pels sindicats, eleva fins al màxim permès l’increment retributiu als treballadors de la Generalitat. En concret, s’aplicarà l’increment màxim de l’1,75% autoritzat per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat i un 0’25% addicional.L’acord assolit avui és fruit de les negociacions dutes a terme pel Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública amb els representants de les organitzacions sindicals l’endemà mateix de la primera reunió de la MEPAG, el mes de juliol passat. 

Millores laborals, en les properes setmanes

La voluntat és aplicar de manera immediata les millores en les condicions laborals i retributives. Aquestes millores s’articularan via decret llei, donat que estem en pressupost prorrogat, i podrien ser efectives en les properes setmanes. L’increment es percebrà amb caràcter retroactiu d’un 1,5% a 1 de gener, mentre que el 0,25%, corresponent a l’assoliment dels objectius del PIB, té retroactivitat a 1 de juliol.  

Cobrar des del primer dia de baixa laboral

Una altra de les propostes del Govern, en la línia de la recuperació de drets i condicions de treball, ha estat la percepció del 100% de les retribucions des del primer dia per incapacitat temporal. Això vol dir que els treballadors i treballadores públics cobraran el 100% del sou en cas d’estar de baixa, en tots els supòsits i des del primer dia, retornant així a la situació del 2012, abans de l’aplicació de la llei estatal de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.  

Acord en el retorn de les pagues extra 2013 i 2014

Queda pendent la recuperació de les pagues extres del 2013 i del 2014 i ha destacat que “tant els sindicats com el Govern, tenim la ferma determinació que aquestes paguen s’han de retornar” i ha recordat que això avui no es pot fer perquè ho impedeix la regla de despesa imposada pel Govern de l’Estat. “Si Catalunya fos un estat, podríem fer les nostres pròpies polítiques laborals respecte als nostres treballadors i treballadores públics”, ha assegurat.

Durant la primera quinzena d’octubre s’ha convocat una reunió per a concretar la calendarització de la seva devolució, de la qual que ja es va signar l’abonament del 10% de la paga de 2013, com a mínim, abans de desembre de 2018.