dimecres, 17 de gener de 2018

Funció Pública: Mesa Sectorial

Previsió de cobraments de les pagues pendents al llarg de 2018

L’administració de la Generalitat no garanteix en aquest moment el cobrament de la part de la paga extraordinària pendent del 2012 a la data prevista, el compromís adquirit va ser que el març de 2018 es cobraria la darrera part de la paga extra pendent de 2012, en concret el 20’32%. Tot depèn de la constitució d’un nou Govern a la Generalitat i per tant, la retirada immediata de l’aplicació de l’art. 155 de la CE.

Recordem també, que aquest 2018 hi ha el compromís de que ens sigui abonat un mínim d’un 10% de la quantia de la paga extraordinària del 2013, que encara resta pendent.

L’administració de la Generalitat afirma que si s’elimina l’aplicació de l’article 155 per part del Govern espanyol i es forma nou govern de la Generalitat, no hi haurà problema per part de la Generalitat de fer efectius aquests abonaments, si persisteix l’aplicació de l’article 155 i no es configura govern de la Generalitat, el decret llei l’hauria d’aprovar el “Consejo de Ministros” aliè per tant, a la realitat catalana.