dijous, 14 de desembre de 2017

Eleccions 21D - Permisos

PERMISOS PER A L’EXERCICI DEL DRET DE VOT 21 DESEMBREPer aclarir alguns dubtes sobre l’aplicació dels permisos de votació de les eleccions del dijous 21 de desembre, us fem arribar aquestes consideracions:

1. El personal que tingui la condició d’elector i no gaudeixi de descans setmanal el dia de la votació, disposarà d’un permís de fins a quatre hores lliures dins la jornada laboral, de caràcter retribuït i no recuperable, amb la finalitat que pugui exercir el seu dret de vot a les eleccions convocades.

2. En el supòsit que aquest personal realitzi una jornada inferior a la normal, el permís serà reduït proporcionalment a la seva jornada.

3. Al personal que realitzi una jornada que coincideixi parcialment amb l’horari dels col·legis electorals, si la coincidència és de fins a dues hores, no caldrà concedir-li permís;si és de més de dues hores i menys de quatre, es concedirà un permís de dues hores, i si aquesta coincidència és de quatre o més hores, es concedirà el permís general de quatre hores, amb la limitació establerta anteriorment.


4. El personal que realitzi una jornada l’horari de la qual no coincideixi ni totalment ni parcialment amb l’horari dels  col·legis electorals no tindrà dret al permís.

La jornada electoral és de 9 del matí a les 20:00 del vespre.

Quadre permís votació:
Coincidència fins a 2 hores
No caldrà permís
Coincidència + de 2 hores i – 4 hores
Permís de 2 hores
Coincidència  de 4 hores o + hores
Permís de 4 hores

Justificants de votació:
A l’efecte de l’abonament del salari del temps utilitzat per votar, els empresaris o empresàries tenen dret a sol·licitar a les seves persones treballadores l’exhibició del justificant  acreditatiu d’haver votat, expedit per la mesa electoral corresponent.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada