En les eleccions sindicals celebrades avui, 14 de 
desembre,al Servei Català de Trànsit, la 
Intersindical-CSC ha estat la força guanyadora 
amb els 27% dels vots a tot Catalunya i 
4 membres de Junta de personal.

El sindicat independentista augmenta la seva representació d’un a quatre membres,
confirmant la tendència a l’alça dels darrers processos electorals.

La Junta de personal resultant és la següent:
Intersindical-CSC:  4
CATAC: 3
CCOO 3
Csif: 2
UGT 1