dijous, 28 de setembre de 2017

PARTICIPACIÓ AL REFERÈNDUM DE L’1-O DELS FUNCIONARIS


D’acord amb la informació transmesa en la darrera Mesa General de Funció Publica es considera que és aplicable la Circular 5/2006, de participació del personal al servei de l’Administració de la Generalitat en eleccions convocades dins del marc de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, que regula tant els permisos de fins a 4 hores per a exercir el dret a vot per al personal que treballi el diumenge, com els permisos per al personal que sigui membre de les meses electorals (permís de jornada complerta el dia de la votació i un permís durant les 5 primeres hores del dia immediatament posterior).
Per acreditar l’ús dels esmentats permisos el treballador/a haurà de presentar una declaració responsable justificativa.

Des de la Intersindical-CSC som al costat de la majoria de la ciutadania d’aquest país, que entén que els problemes polítics requereixen solucions polítiques, no judicials.
Perquè votar és la millor manera de conèixer què desitja la ciutadania.
VOTAR ÉS DEMOCRÀCIA

Cap comentari:

Publica un comentari