divendres, 26 de maig de 2017

CALENDARI DE PROCESSOS DE SELECCIÓ


Dimecres 24 de maig s'ha reunit el grup de treball de Selecció i Provisió de llocs de treball de la Generalitat. 

Val a dir que aquest calendari és una proposta aproximada de dates que pot patir variacions. 

El calendari presentat per l'Administració ordenat per òrgans convocants és el següent:


Direcció General de la Funció Pública
Dates de les convocatòries
Cos Superior subgrup A1
Oferta Pública 2017 - 1r trimestre 2018
Cos Administratiu subgrup C1
Oferta Pública 2017 - 1r semestre 2019
Promoció interna - 4t trimestre 2017
Metges avaluadors A1
Oferta Pública 2015 - 2n trimestre 2017
Enginyers Agrònoms A1
Oferta Pública 2017 - 2n trimestre 2018
Promoció interna – 4t trimestre 2017
Enginyer Camins, Canals i Ports A1
Oferta Pública 2017 - 1r trimestre 2018
Inspectors Seguretat Nuclear A1
Treball Social A2
Educació Social A2
Enginyeria Industrial A1
Oferta Pública 2017 - 4t trimestre 2017
Inspecció financera A1
Advocacia A1
Arxivística A1
Oferta Pública 2017 - 4t trimestre 2018
Biblioteconomia A2
Oferta Pública 2017 - 1r semestre 2019
Enginyeria Tècnica Agrícola A2
Oferta Pública 2017 - 2n semestre 2019
Enginyeria Tècnica Industrial A2
Personal Laboral (DIL)
Oferta Pública 2015 - set/oct 2017

Dept. d’Agricultura
Dates de les convocatòries
Agents Rurals, Sotinspectors
Oferta Pública 2017 – 3r trimestre 2017
Agents Rurals, Escala bàsica
Oferta Pública 2017 – 2n semestre 2018

Agència Tributària de Catalunya
Dates de les convocatòries
Gestors Tributaris
Oferta Pública 2017 – juny/set 2017
Inspectors Tributaris

Dept. de Justícia
Dates de les convocatòries
Psicologia (àmbit execució penal)
Oferta Pública 2015 – ja convocada
Superior en dret (execució penal)
Oferta Pública 2015 – juliol 18 (data límit)
Treball social (execució penal)
Oferta Pública 2015 – juliol 18 (data límit)
Educació social (execució penal)
Oferta Pública 2015 – 2n trimestre 2018
Oferta Pública 2017 – sense concretar

Dept. d’Interior
Dates de les convocatòries
Bombers, escala bàsica
Oferta Pública 2017 – 3r trimestre 2017