divendres, 26 de maig de 2017

CALENDARI DE PROCESSOS DE SELECCIÓ


Dimecres 24 de maig s'ha reunit el grup de treball de Selecció i Provisió de llocs de treball de la Generalitat. 

Val a dir que aquest calendari és una proposta aproximada de dates que pot patir variacions. 

El calendari presentat per l'Administració ordenat per òrgans convocants és el següent:


Direcció General de la Funció Pública
Dates de les convocatòries
Cos Superior subgrup A1
Oferta Pública 2017 - 1r trimestre 2018
Cos Administratiu subgrup C1
Oferta Pública 2017 - 1r semestre 2019
Promoció interna - 4t trimestre 2017
Metges avaluadors A1
Oferta Pública 2015 - 2n trimestre 2017
Enginyers Agrònoms A1
Oferta Pública 2017 - 2n trimestre 2018
Promoció interna – 4t trimestre 2017
Enginyer Camins, Canals i Ports A1
Oferta Pública 2017 - 1r trimestre 2018
Inspectors Seguretat Nuclear A1
Treball Social A2
Educació Social A2
Enginyeria Industrial A1
Oferta Pública 2017 - 4t trimestre 2017
Inspecció financera A1
Advocacia A1
Arxivística A1
Oferta Pública 2017 - 4t trimestre 2018
Biblioteconomia A2
Oferta Pública 2017 - 1r semestre 2019
Enginyeria Tècnica Agrícola A2
Oferta Pública 2017 - 2n semestre 2019
Enginyeria Tècnica Industrial A2
Personal Laboral (DIL)
Oferta Pública 2015 - set/oct 2017

Dept. d’Agricultura
Dates de les convocatòries
Agents Rurals, Sotinspectors
Oferta Pública 2017 – 3r trimestre 2017
Agents Rurals, Escala bàsica
Oferta Pública 2017 – 2n semestre 2018

Agència Tributària de Catalunya
Dates de les convocatòries
Gestors Tributaris
Oferta Pública 2017 – juny/set 2017
Inspectors Tributaris

Dept. de Justícia
Dates de les convocatòries
Psicologia (àmbit execució penal)
Oferta Pública 2015 – ja convocada
Superior en dret (execució penal)
Oferta Pública 2015 – juliol 18 (data límit)
Treball social (execució penal)
Oferta Pública 2015 – juliol 18 (data límit)
Educació social (execució penal)
Oferta Pública 2015 – 2n trimestre 2018
Oferta Pública 2017 – sense concretar

Dept. d’Interior
Dates de les convocatòries
Bombers, escala bàsica
Oferta Pública 2017 – 3r trimestre 2017

dilluns, 22 de maig de 2017

Moció del Parlament de Catalunya: retorn dels diners i altres drets al personal de la Generalitat


(resum de la Moció aprovada)
1. El Ple del Parlament en la sessió tinguda el 18 de maig ha aprovat la Moció 121/XI per la qual s'insta al Govern de la Generalitat amb relació a l'estabilització i consolidació de les plantilles de l'Administració de la Generalitat per als anys 2017-2019 a:
Convocar, abans del 25 de maig del 2017, la Mesa General de la Funció Pública en el format que correspongui i traslladar als representants sindicals a fi que es negociï i s’acordi:
1r. Un estudi de les necessitats de les plantilles per sector, que tingui en compte la previsió de jubilacions per als propers tres anys, i també la creació de les noves  places necessàries en cada sector per a garantir l’estabilitat i l’eficiència absolutes dels serveis públics prestats per la Generalitat el 2019.
2n. Una valoració completa i detallada per sector del nombre actual de persones amb contracte temporal, que consideri tant les places estructurals com les conjunturals.
3r. Una proposta de calendari de convocatòria d’oposicions per sector, d’acord amb la legislació vigent, per als anys 2017, 2018 i 2019, de manera que el 2019 la temporalitat no superi el 8% en cada sector.