dimecres, 29 de juliol de 2015

PERMISOS PER A LES SESSIONS PRÈVIES A L'ACOLLIMENT O L'ADOPCIÓ

La Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l'adolescència s'ha publicat en el BOE avui, 29 de juliol i entrarà en vigor al cap de 20 dies. Aquesta llei modifica l'article 48 e) de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (EBEP) i l'article 37.3.f) de l'Estatut dels treballadors, ampliant els existents permisos per assistència per a exàmens prenatals i tècniques de preparació al part, a les assistències a reunions d'informació, preparació i realització d'informes psicològics i socials per a la declaració d'idoneïtat, previs a l'adopció o a l'acolliment.

La modificació introduïda a l'EBEP, que és anàloga a la de l'Estatut dels treballadors, diu:

 Article 48. Permisos dels funcionaris públics

Els funcionaris públics tindran els següents permisos:

[...]
 e) Pel temps indispensable per a la realització d'exàmens prenatals i tècniques de preparació al part per les funcionàries embarassades y, en els casos d'adopció o acolliment, o guarda amb finalitats d'adopció, per a l'assistència a les preceptives sessions d'informació i preparació i per a la realització dels preceptius informes psicològics i socials previs a la declaració de idoneïtat, que s'hagin de realitzar dins de la jornada de treball.

divendres, 10 de juliol de 2015

La Confederació Sindical Catalana es consolida en l'Administració local

En les darreres setmanes la Intersindical-CSC ha tingut prou activitat en l'Administració local. Eleccions sindicals en l'Ajuntament de la Pobla de Claramunt, en la que serà la tercera legislatura amb representació única  de la Confederació Sindical Catalana. El nostre candidat es va imposar per 19 vots a 3 a la candidata més votada de la UGT, que en presentava 3. En aquest Ajuntament hi hem negociat ja 2 convenis col·lectius.

Hem constituït una nova secció sindical, a l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, en què les persones components de la Candidatura Independent del Funcionariat, després de diversos contactes amb el nostre sindicat, s'hi han afiliat i han fet els tràmits preceptius per a la constitució de la secció sindical, cosa que han comunicat al personal de la seva representació, per poder comptar amb el suport de la CSC per exercir-la amb més eficàcia.

Ens hem presentat per primera vegada a les eleccions sindicals de l'Ajuntament de Cubelles, en què els membres de la nostra secció sindical han guanyat les eleccions en les dues meses a les quals vam presentar candidatura.

En el col·legi de tècnics i administratius, el nostre representant va treure 16 vots, per 2 del de la UGT.

En les eleccions als 5 membres que corresponen a la Junta de Personal, la nostra candidatura va ser la més votada, amb el següent resultat:

- Intersindical-CSC: 30 vots, amb 2 representants
- Sindicato de Funcionarios de Policia: 26 vots, amb 2 representants
- UGT: 19 vots, amb 1 representant.

És important remarcar que la participació en aquestes eleccions va ser molt important, prop del 90%.

Agraïm la confiança mostrada a la Intersindical-CSC de totes i tots aquests companys/es  i felicitem les delegades i delegats. Com sempre, us oferim el compromís del sindicat independentista de ser al vostre costat.