dimarts, 16 de juny de 2015

Junta de Personal dels Serveis Centrals: en marxa i al teu servei

El passat 26 de febrer vam tenir eleccions per escollir les juntes de personal de la Generalitat que ens han de representar durant els pròxims  quatre anys i el 27 d'abril es van constituir aquestes juntes. 

Avui la Comissió Permanent de la Junta de Personal dels Serveis Centrals s'ha reunit amb la directora general de la Funció Pública i la subdirectora general de Relacions Sindicals. Aquesta Comissió Permanent està integrada per un membre de cada sindicat que hi té representació i té la finalitat de gestionar-ne el dia a dia.

En aquesta reunió, els membres de la Comissió Permanent hem fet arribar a les representants de Funció Pública la nostra voluntat de treballar com a òrgan unitari de representació de tot el personal del nostre àmbit, per a la qual cosa hem fet una sèrie de peticions per poder exercir aquesta funció.

Entre altres coses hem acordat que es crearà una adreça de correu electrònic de la Junta de Personal, a fi que totes les persones que representem es puguin posar-s'hi fàcilment en contacte per presentar-nos queixes o suggeriments, demanar-nos informació..., en definitiva, la voluntat de la Junta és poder disposar d'un canal de comunicació amb el personal que sigui fluid i àgil.

Aquesta adreça es farà pública pels mitjans electrònics de què disposa l'Administració. També hi haurà a l'ATRI un espai d'informació de les juntes de personal, de manera que hi anirem penjant tota la informació d'interès. Funció Pública també s'ha compromès a informar-vos directament per mitjans electrònics de la publicació en aquest espai de comunicats o informacions d'especial interès.

La Junta de Personal és l'òrgan unitari de representació del personal funcionari -en aquest cas, del personal d'administració i tècnic dels Serveis Centrals de la Generalitat- i està formada per 39 persones. Ens vam dotar d'una Comissió Permanent formada per 5 membres, un per cada sindicat que hi té representació.


Les seves funcions, d'acord amb l'article 40 de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, són:

- Rebre informació sobre política de personal, retribucions, evolució de l'ocupació i programes de millora del rendiment.
- Emetre informe, a sol·licitud de l'Administració, sobre trasllat total o parcial de les instal·lacions i implantació o revisió de sistemes d'organització o mètodes de treball.
- Ser informada de totes les sancions per faltes molt greus.
- Tenir coneixement i ser escoltada sobre l'establiment de la jornada laboral i horari de treball, així com del règim de vacances i permisos.
- Vigilar el compliment de les normes en matèria, de condicions de treball, prevenció de riscos laborals, Seguretat Social i ocupació i exercir, si escau, les accions legals oportunes.
- Col·laborar amb l'Administració per aconseguir l'establiment de mesures que procurin el manteniment i l'increment de la productivitat.
- Exercir com a part interessada totes les accions administratives i judicials que consideri oportunes en l'àmbit de les seves funcions.

Estem segurs/es que aquestes facilitats en la comunicació amb les companyes i companys ens ajudaran a poder representar-vos de manera més efectiva i eficaç i no decebre la confiança que ens vau donar amb els vostres vots. En aquest sentit estem disposats/des a treballar la Intersindical-CSC i la resta de sindicats que formem part de la Junta de Personal.

Cap comentari:

Publica un comentari