dilluns, 22 de setembre de 2014

NOU DIA DE LLIURE DISPOSICIÓ: PUBLICACIÓ


 En un article anterior us parlàvem de la recuperació d'un dels dies de lliure disposició que ens va ser retallat. Aquesta notícia concreta el que us dèiem:

El passat 17 de setembre es va publicar al BOE la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa.

En l'apartat 3 de l'article 28 d'aquesta llei es modifica la lletra k) de l'article 48 d'aquesta llei es modifica la lletra k) de l'article 48 de la Ley 7/2007, de 12 d'abril, del Estatuto bàsico del empleado público, que queda de la següent manera:

Los funcionarios públicos tendran los siguientes permisos:

[...]
 
 k) Por asuntos particulares, cinco dias al año.

La Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa va entrar en vigor el dia següent de la seva publicació en el BOE, per la qual cosa aquest 2014 ja podem gaudir de cinc dies d'assumptes propis.

Esperem que Funció Pública faci, més aviat que tard, les adaptacions necessàries per poder gaudir d'aquest dia.

La Confederació Sindical Catalana ha demanat una entrevista amb la directora general de Funció Pública per tractar de la concreció d'aquest tema i d'altres que són d'interès de les empleades i empleats públics, com per exemple de garantir l'Acord de Govern que preveu la restitució de la paga extraordinària retallada i del 15% de jornada i sou del personal interí.

Cap comentari:

Publica un comentari