dimarts, 23 de setembre de 2014

EXIGIM LA RECUPERACIÓ DE LES CONDICIONS PERDUDES!(Font de les dades: El Punt /Avui, 23/09/2014)

La Intersindical-CSC ha demanat una entrevista amb la directora general de la Funció Pública per tal d'exigir la recuperació de les condicions de treball perdudes des de 2010.

 Des de l'inici de les retallades hem patit una davallada retributiva mitjana del 28%, però que és superior al 40% en el cas dels treballadors interins. Els representants dels treballadors van demanar de manera unitària a la Generalitat una reunió per establir el calendari que contempli la recuperació d'alguns dels paràmetres perduts o “suspesos temporalment”, i segons fonts consultades, la cita, que és d'obligatori compliment en haver-se demanat per quòrum, no s'hauria d'endarrerir excessivament. La setmana passada, el Parlament va aprovar recuperar la paga extra dels funcionaris en els pressupostos del 2015 i restituir el 15% de sou i jornada que s'havia retallat als interins.


En comparació amb les plantilles de l'any 2011, a 2013 s'havien perdut 11.000 llocs de treball. A més de la retallada del 5% de les retribucions patida en 2010, hem sofert la retallada d'una paga extraordinària en 2013, 2013 i 2014, la retallada del 15% de jornada i sou del personal interí i la suspensió, (ens van dir que temporal...) dels Fons d'Acció Social, els tiquets restaurant, els complements de productivitat i les aportacions als plans de pensions.

Com a exemple, un treballador funcionari del grup C1, segons les taules salarials publicades, percep 18.965,70 €, quan a l'any en cobrava 20.292,24, sens perjudici de les retallades en altres aspectes marcats en el paràgraf anterior. En el cas que fos interí, la percepció seria de 16.120,85 €. Són 6.500 les persones que es troben en aquesta darrera situació. Sense comptar la inflació, des de 2010 fins ara el personal interí ha perdut entre 4.376,70 i 11.818,90 €, segons a quin grup pertany.

 Ha arribat l'hora de revertir aquesta situació. Tot i que ja existeix l'acord de Govern que preveu que l'any 2015 percebrem les 14 pagues senceres i el personal interí tornarà a la normalitat del 100% de jornada i sou, no podem oblidar tot el que hem anat perdent durant 4 anys i que hem de recuperar, encara que hagi de ser esglaonadament. El que està ben clar és que no ho podem ni oblidar ni deixar de lluitar-ho.
Plantejant, com sempre, la unitat d'acció, lluitarem per la restitució de tot el que és nostre. I més encara, insistirem perquè la nova regulació de Funció Pública prevegi la garantia de les condicions dels treballadors públics quan es donin situacions de crisi.

dilluns, 22 de setembre de 2014

NOU DIA DE LLIURE DISPOSICIÓ: PUBLICACIÓ


 En un article anterior us parlàvem de la recuperació d'un dels dies de lliure disposició que ens va ser retallat. Aquesta notícia concreta el que us dèiem:

El passat 17 de setembre es va publicar al BOE la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa.

En l'apartat 3 de l'article 28 d'aquesta llei es modifica la lletra k) de l'article 48 d'aquesta llei es modifica la lletra k) de l'article 48 de la Ley 7/2007, de 12 d'abril, del Estatuto bàsico del empleado público, que queda de la següent manera:

Los funcionarios públicos tendran los siguientes permisos:

[...]
 
 k) Por asuntos particulares, cinco dias al año.

La Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa va entrar en vigor el dia següent de la seva publicació en el BOE, per la qual cosa aquest 2014 ja podem gaudir de cinc dies d'assumptes propis.

dimecres, 17 de setembre de 2014

Es presenta la plataforma “Esquerres pel Sí-Sí” amb participació de la CSC

La Confederació Sindical Catalana (CSC) és la única central sindical que com a organització treballa dins de la xarxa favorable al doble vot afirmatiu en el referèndum d’independència del pròxim 9 de novembre.
A les 11.00 hores d’avui, 17 de setembre, a la seu del CIEMEN s’ha presentat el manifest de la plataforma “Esquerres pel Sí Sí” amb participació de diversos membres de la Confederació Sindical Catalana (CSC). Podeu descarregar el manifest picant ací.
La plataforma té com a objectiu fer una crida “a tots els sectors, organitzacions i persones que vulguin construir un futur de justícia social i llibertat a sumar-se a la campanya pel SíSí. Per un SíSí que entén la independència com a eina per a la construcció d’un futur superador de totes les desigualtats i les injustícies”.
Al manifest presentat avui també s’incideix en la necessitat de “construir un país que garanteixi uns sistemes educatiu i sanitari públics i de qualitat, el dret a l’habitatge, a les pensions públiques i a un lloc de treball digne. Un país que protegeixi el territori i promogui la cultura i on no tinguin cabuda les discriminacions per qüestions de gènere, d’orientació sexual, d’origen o de qualsevol altra mena”.

Catalunya recuperarà el 2015 la paga extra dels empleats públicsPubliquen Agències


La Generalitat ha anunciat que el 2015 recuperarà la paga extra dels empleats públics, suprimida el 2012 pel govern espanyol i als anys 2013 i 2014 pel  govern de la Generalitat i que situava als empleats públics de Catalunya com els únics que seguien cobrant una nòmina menys a l'any. Aquesta mesura exigiria generar uns ingressos addicionals de 500 milions d'euros, aproximadament, per poder afrontar el pagament.


dimarts, 16 de setembre de 2014

Els empleats públics recuperarem un altre dia de lliure disposició

El govern espanyol retorna en la “Ley de racionalización del sector público”  el segon dels dies de lliure disposició retallats als empleats públics.


La Ley de racionalización del sector público, aprovada en el Congres espanyol aquest 11 de setembre, introdueix una modificació a l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP) que establirà cinc dies per assumptes personals a l’any enlloc dels actualment vigents.


Volem recordar no obstant això, que aquesta llei té aspectes regressius que continuen amb la política de retallades, ja que aquesta llei aprofundeix en la política de retallades del sector públic dels darreres anys, que ha portat la destrucció de milers de llocs de treball a l’àmbit públic, la pèrdua de drets laborals, importants retalls salarials, augments de jornada laboral, reducció dels complements de baixa, reducció dels dies de lliure disposició i la possibilitat d’acomiadar a treballadors públics laborals mitjançant ERO.