dilluns, 24 de febrer de 2014

REFLEXIONS D'ANTON COSTAS SOBRE L'EXCÉS DE CONCESSIONS PRIVADES A L'ADMINISTRACIÓ

(Agències)


El catedràtic avisa que la gestió del sector públic amb criteris empresarials i d'eficiència posa en risc l'equitat

El catedràtic de política econòmica de la Universitat de Barcelona, Antón Costas, ha afirmat en la jornada Reformes i eficiència del sector públic organitzades per la consultora Deloitte i Associació per al Progrés de la Direcció, que l' Estat espanyol ha de reduir el seu excés de "capitalisme concessional", ja que porta a un mal ús de la col·laboració público-privada. Costas també ha qüestionat l'aplicació de criteris de gestió empresarial com l'eficiència a l'Administració i el sector públic. L'Administració no s'ha creat per ser eficient. L'objectiu és l'equitat, entesa com la capacitat d'accés a determinats serveis. És convenient tenir present la finalitat de l'equitat per no equivocar-nos en la reforma", ha dit després de la intervenció de la secretària d'Administració i Funció Pública, Meritxell Masó, que ha traçat els eixos bàsics de la reforma que prepara la Generalitat i sí que s'ha referit a termes com l’eficàcia dels serveis públics o la falta d'orientació a resultats. Gestionar el públic amb criteris privats demostra,  per l'experiència dels Estats Units, que és manifestament millorable. L'equitat pot destorbar, però té fonament, ha conclòs.

Sobre les concessions, Costas ha argumentat que l' Estat espanyol és el país amb més concessions, perquè és el país que més garanties dóna al concessionari, i que si les coses van malament, l'Estat sortirà "al rescat" amb els recursos dels ciutadans. No tenim un bon disseny de la col·laboració público-privada. Hem de corregir aquest disseny concessional, que posa als ciutadans una càrrega molt forta, ha afirmat, i ha exemplificat de nou que l'experiència americana d'introducció de gestió privada en el sector públic és manifestament millorable.

Ha incidit que el Govern i l'administració pública són coses diferents i han d'actuar de forma separada : "Una cosa és el Parlament i el Govern, elaborant normes, i una altra l'Administració aplicant-les. L'Administració ha de ser tècnicament capaç, independent del sistema polític; una bona Administració no pot rebre ordres del sistema polític, encara que sí objectius i recursos.

Costas ha considerat que s'han d'evitar la ineficiència, l'opacitat, i la inseguretat jurídica, i que per a això s'ha de reformar la política, cosa que significa canviar les regles, i s'ha de fer amb consens, ja que si no n'hi ha, el que vingui a continuació ho canviarà una altra vegada. Si no millorem la política, les millores de l'Administració no tindran èxit o el tindran molt parcial, ha remarcat, i ha instat que tot nomenament hagi de passar un filtre, perquè el que es pot mesurar es pot millorar, però el que no es pot mesurar no es pot millorar.

dimecres, 12 de febrer de 2014

MODIFICACIÓ DEL DECRET 56/2012, SOBRE JORNADA I HORARIS

En relació amb els dubtes que ens heu expressat diverses companyes i companys pel que fa a tot el que s'ha parlat darrerament de la implementació de mesures de flexibilitat horària i de conciliació de la vida familiar i laboral, us fem arribar la informació que ens va donar la secretària d'Administració i Funció Pública en la darrera reunió que hi vam tenir.

La secretària ens va dir que, a falta d'acord amb els sindicats de la Mesa General de Negociació, s'havia regulat mitjançant instruccions, que han estat publicades en el portal ATRI, tot allò que l'Administració creia que calia implementar al més aviat possible i que no requeria la modificació del Decret 56/2012, de 29 de maig, de jornada i horaris del personal funcionari de la Generalitat.

Això és el que l'Administració té previst modificar canviant el decret de jornada i horaris:

Possibilitat d'utilitzar les tardes anteriors a les dues festes locals i a la festivitat de Reis com a temps d'assumptes propis sense justificació: les hores corresponents a aquestes tardes es podran acumular, si es vol, al compte d'assumptes propis, és a dir, treballar-les i guardar les hores per utilitzar-les quan ens convingui com d'assumptes propis sense justificació. En total, 7,5 h.

Flexibilitat horària recuperable: tindrem 25 hores anuals de flexibilitat horària per a assumptes personals, que s'hauran de recuperar dins dels 4 mesos següents al seu gaudiment. Aquestes hores es gaudiran amb els mateixos criteris que les d'assumptes personals sense justificació i també estaran supeditades a les necessitats del servei.

Dies de vacances que es podran gaudir separadament: podrem gaudir separadament 7 dies de les vacances. O sigui que se'ns poden descomptar fins a 7 dies de les vacances i els tindrem per usar quan vulguem o necessitem, si ho permeten les necessitats del servei, només faltaria...

Flexibilització de la jornada: fins ara la jornada diària consta de les 5 hores que van de les 9 a les 14, de presència obligatòria,  i de 2,5 hores, que pot fer-se de manera flexible durant el dia, amb els paràmetres que fixa el decret d'horaris. 

A partir de la seva modificació, aquesta part de jornada podrà ser objecte de recuperació en còmput setmanal. O sigui que mentre complim l'horari de permanència obligatòria, que continuarà sent el mateix, les 2,5 hores diàries restants es podran fer amb flexibilitat, sempre i quan surti el còmput setmanal de 37,5 h. 

Lògicament, aquestes 2,5 hores diàries es converteixen en 2 hores en horari d'estiu, Nadal i Setmana Santa. Els caps podran, amb un preavís de 3 dies, requerir la presència efectiva de personal en una determinada franja horària.

Es podrà entrar 30 m després de l'horari de permanència obligada si es té a càrrec un familiar de primer grau de consanguinitat o afinitat que estigui reconegut com a discapacitat.

Es podrà entrar 1 h després de l'inici de l'horari de permanència obligatòria si el/la treballador/a té la condició legal de discapacitat/da.

L'Administració té prevista aquesta modificació en un termini de 3 mesos a comptar des de l'inici d'any i, la secretària ens va assegurar, en tot cas abans de Setmana Santa.