dimarts, 26 de novembre de 2013

La CSC insta l'eliminació de la retallada de la paga de Nadal dels pressupostos de 2014

Ahir els mitjans de comunicació publicaven que el ministre d'Hisenda i Administracions Públiques del Govern espanyol feia saber que es preveu que l'Impost sobre Dipòsits Bancaris sigui cedit, encara que sigui en part, a les comunitats autònomes. 
Des de l'Ïndia, on és de viatge, el president de la Generalitat va declarar que de produir-se aquesta cessió, compliria el compromís que si l'Estat cedia, tot o en part, aquest impost, el seu import es dedicaria al pagament de la paga extraordinària que el projecte de Llei de pressupostos de la Generalitat de 2014 té previst retallar-nos una vegada més -ja serien 3- per poder quadrar les seves xifres.

Prenent la seva paraula, la Intersindical-CSC ha enviat un escrit a la Secretaria d'Administració i Funció Pública esmentant-li aquest compromís i proposant-li que es faci una modificació del projecte de llei de pressupostos de 2014 en què es prevegi el cobrament íntegre de les retribucions de 2014, o sigui incloent-hi el cobrament de la paga extraordinària de Nadal.
El projecte de llei de pressupostos de 2014 ha fet força previsions d'ingressos sobre pagaments pendents de l'Estat, que no ha donat ni una sola mostra de tenir la intenció de satisfer. Trobem que si es preveuen ingressos tan sols sobre deutes, molt més lògic és incloure-n'hi quan, primer, el ministre d'Hisenda ja ha afirmat que se cedirà part d'aquest Impost sobre Dipòsits Bancaris i, segon, el Govern de la Generalitat ja s'havia compromés a satisfer aquesta paga si això passava.

divendres, 15 de novembre de 2013

ELECCIONS SINDICALS AL SCT

La CSC ha renovat la confiança de les companyes i companys del Servei Català de Trànsit i ha revalidat la representació a la Junta de Personal. Tot i que el nombre de treballadors/es ha minvat i, per tant, també ho ha fet el nombre de representants a escollir, hem renovat la presència en la Junta de Personal.
 
Volem agrair el vostre suport a les companyes i companys que heu format part de la candidatura i també a les i els que ens heu votat. També volem renovar el nostre compromís en la lluita pels drets de totes les treballadores i treballadors del SCT, d'informar-vos i d'assessorar-vos com hem fet fins ara.
 
Estem en temps molt difícils i els que vénen no seran millors durant molt temps. Refermem el nostre compromís a treballar, buscant sempre la unitat d'acció, per revertir les retallades que patim, per aconseguir que se'ns retornin els drets suprimits per decret llei i que s'estableixi un marc legal perquè aquesta salvatge agressió a les nostres condicions de treball no es torni a produir.
 
 

dimarts, 5 de novembre de 2013

CARTA AL PRESIDENT EN REIVINDICACIÓ DE LA RECUPERACIÓ DE LES NOSTRES CONDICIONS DE TREBALL


Carta dirigida al President de la Generalitat, per part de les organitzacions sindicals de l'àmbit públic, avui 5 de novembre, data de l'aprovació per part del Govern del projecte de Llei de Pressupostos de la Generalitat per al 2014 i la Llei de Mesures Fiscals i Financeres (llei d'acompanyament):Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat de Catalunya

Molt Honorable Senyor,

Els treballadors i treballadores de la Generalitat de Catalunya hem perdut, durant els darrers temps, més d’un 30% del poder adquisitiu de les nostres retribucions.
Des de l’any 2010 la Generalitat ha reduït la seva plantilla en més de 10.000 llocs de treball. Paral·lelament el personal eventual s’ha incrementat en un 250%.
La Generalitat és l’única Administració de Catalunya que torna a aplicar una nova retallada salarial per a l’any 2014, que respon a una decisió de política econòmica, reflectida en la Llei d’Estabilitat Pressupostària i en el “Pla d’Ajust” aprovat pel vostre Govern.
Els sindicats amb representació a la Funció Pública de la Generalitat, volem denunciar aquesta política que, retallant els drets dels seus treballador@s, malmet les estructures de l’estat del Benestar i empobreix el territori.
Per que creiem que l’acord és possible i necessari, volem fer-vos arribar les peticions que hem fet als representants del Govern a la Mesa General de negociació:
-        És necessari garantir el manteniment del nivell d’ocupació.
-        Cal garantir el cobrament de les retribucions íntegres corresponents a l’any 2014
(les 14 pagues).
-        És de justícia i absolutament necessari garantir la restitució del 100% de la jornada i les retribucions del personal interí a partir de l’1 de Gener de 2014.
Atès tot l’exposat anteriorment, proposem establir un calendari de reunions, per negociar la recuperació d’aquests i de la resta dels drets socials i laborals i del poder adquisitiu arrabassat durant els darrers anys.
Esperant la vostra resposta,
Atentament:


Barcelona, 5 de novembre de 2013