dimecres, 4 de setembre de 2013

Empleats públics a Espanya i Catalunya 2007-2013

PIMEC realitza de manera periòdica el seguiment dels empleats públics a Catalunya i a Espanya. Aquest informe és d’actualització de dades a partir de les que subministra el Ministerio de Hacienda Públicas, corresponents a gener de 2013.
Els punts més destacables que es desprenen de les dades elaborades són els següents:
  • Catalunya compta, a data de gener de 2013, amb 307.000 empleats públics, el que representa l'11,1% dels ocupats, un percentatge baix si es compara amb la resta d'Espanya (16,4%) i amb el més alt de tots, que és Extremadura (26,7%). Per cada 2 empleats públics a Catalunya, a la resta d'Espanya n'hi ha 3.
  • Al 2012 es produeix la primera caiguda de l'ocupació pública a Catalunya, de 15.400 empleats, és a dir un -4,8%, i afecta totes les administracions (autonòmica, local i estatal). Al 2012, doncs, les administracions públiques han iniciat un procés d'ajustament que el sector privat ja realitzava des del començament de la crisi.
  • Per al conjunt del període 2007-2013 els empleats públics a Catalunya han augmentat, essent les variacions  més destacables les d'ensenyament no universitari (+5.700), sanitat (+5.500) i forces de seguretat (+4.100), a remolc del creixement demogràfic i de la finalització del desplegament dels mossos d'esquadra.

- L'indicador d'intensitat d'empleats públics per de servei per a la població, mesurat pel nombre cada 1.000 habitants, dóna a Catalunya el registre més baix de tot Espanya: 40,7 enfront de 57,4 a la resta de l'Estat, on el més alt és Extremadura amb 79,6.

- Si Catalunya tingués la mateixa proporció d'empleats públics que la resta d'Espanya, la taxa d'atur baixaria del 24,5% actual al 20,5%.

Cap comentari:

Publica un comentari