dimarts, 20 d’agost de 2013

Catalunya redueix 15.400 empleats públics el 2012Agències
Esforç desigual. Pimec indica en un informe que per cada dos empleats públics a Catalunya, a la resta de l'Estat espanyol n'hi ha tres.
L'administració va reduir, el 2012, la seva plantilla al Principat en 15.400 funcionaris, un 4,8%.
PIMEC ve realitzant de fa anys i de manera periòdica el seguiment del nombre d’empleats públics a Catalunya i a Espanya. L’Informe PIMEC 7/2013 n’és la darrera actualització a partir de les dades que subministra el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, corresponents a gener de 2013.
Els punts més destacables d’aquesta darrera edició són els següents:
-     Al sector públic, el nombre d’assalariats va augmentar a Catalunya des del 2008 fins a principis del 2010, mantenint-se fins a mitjans 2012 i caient els darrers trimestres. A Espanya la tendència a créixer ha durat més, fins a finals del 2011. Des d’aleshores el nombre de treballadors públics ha baixat. Tot i així, a l’Estat espanyol, a gener de 2013, hi havia un total de 2.576.746 [1] empleats públics, 64.708 més que a gener de 2007.

11 S: Baixa al carrer i participa