dilluns, 29 de juliol de 2013

REFORMA LOCAL: PERILLA LA QUALITAT DELS SERVEIS? I L'OCUPACIÓ PÚBLICA?

Divendres passat el Govern de l'estat va aprovar l'avantprojecte de llei de reforma de l'Administració local. La Generalitat, que ja fa mesos que prepara el seu, vol aprovar també aquesta reforma al més aviat possible.

La Intersindical-CSC veu en aquesta reforma un conjunt de mesures de racionalització necessàries, però també un seguit d'efectes negatius per a la prestació dels serveis més immediats que rep la ciutadania. 

Un primer concepte que ens fa pudor de cremat és el cost estàndard dels serveis. Sembla ser que l'Administració de l'estat ha rebaixat molt el to en aquest aspecte, per les mateixes reticències de l'Administració local. En canvi, en el projecte de la Generalitat s'hi manté, de forma que les administracions locals que no puguin assolir aquest estàndard veuran com la competència sobre el servei passarà a una Administració supramunicipal (comarca o vegueria). Mantindrà la qualitat aquest servei prestat des de més lluny? I les persones que el prestaven, on aniran a parar? Privatitzarà la prestació d'aquest servei l'administració a qui toqui assumir-lo? Com es fixarà el cost estàndard? Serà senzillament la proposició econòmicament més avantatjosa presentada en la licitació per a la seva gestió?


Els interrogants es fan més grans si veiem el tarannà de col·laboració público-privada que ara està tan de moda:

Ens trobem davant d'una excusa per fer desaparèixer serveis, com està passant, per exemple, amb la racionalització de la cartera de serveis sanitaris?

Si desapareixen serveis, desapareixeran els llocs de treball que els donaven cobertura. On aniran les persones que els ocupaven?

L'avantprojecte de l'estat manifesta clarament que un dels objectius de la reforma és "afavorir la iniciativa econòmica privada per evitar intervencions administratives desproporcionades". Seran les intervencions privades desproporcionades, però a la baixa? Ens temem que sí...

El concepte qualitat estàndard ha de primar sobre el de cost estàndard, per garantir els serveis que la ciutadania mereix, tant si resideix en una ciutat gran com en un petit municipi. I per acabar, cal deixar clar que el règim local és competència de les nostres administracions i que d'ingerències de l'estat ja en tenim prou amb el dèficit fiscal i els compromisos contrets i sistemàticament incomplerts.

La Intersindical-CSC insta la Generalitat de Catalunya a enllestir al més aviat possible la nostra pròpia llei de reforma de l'Administració local i a aplicar-la amb criteris de progressivitat i amb l'única finalitat de fer més eficients els serveis a la ciutadania, garantint el seu caràcter públic i responsabilitzant-se de la seva correcta aplicació, que en cap cas no pot tenir com a criteris de funcionament els de rendibilitat economica ni discriminar els municipis en raó de la seva grandària.


Cap comentari:

Publica un comentari