divendres, 27 de desembre de 2013

NOU ACORD DE GOVERN DE CONTENCIÓ DE PLANTILLES

El passat 23 de desembre el Govern de Catalunya va prendre un nou acord de contenció de plantilles, que substitueix el que hi havia vigent fins aleshores. Aquest acord preveu seguir polítiques de contenció de la despesa, però flexibilitza una mica la contractació de personal interí. Us en ressenyem els punts que creiem que són més importants:

 • Es manté la previsió que s'amortitzin les places que quedin vacants a conseqüència de jubilacions o altres formes d'extinció de la relació laboral. Es diu que és per poder mantenir la resta de la plantilla de llocs de treball.

 • La cobertura de necessitats de personal es farà prioritàriament amb personal funcionari, estatutari o laboral fix, però es possibilita l'autorització de nomenaments i contractacions de personal interí per a la cobertura de llocs essencials (personal docent no universitari, personal estatutari de l'ICS, de l'Administració de Justícia, de Mossos i de Bombers, així com de serveis assistencials en serveis socials, cívics i a persones discapacitades.

divendres, 13 de desembre de 2013

:: Posicionament de la CSC davant l'anunci de la consulta sobre la independència de Catalunya


Davant l'anunci de la consulta, la Confederació Sindical Catalana manifesta el següent:

1.- Considerem que la pregunta acordada per àmplia majoria del Parlament de Catalunya no és la que més ens hauria agradat, ni entenem que sigui la que esperava la majoria de la nostra ciutadania. Tanmateix, suposa un pas endavant decisiu en aquest procés històric, que és tan complicat com il·lusionant.

2.- Sabem que per part de l'Estat espanyol no trobarem altra cosa que obstacles, però també tenim el ple convenciment que això no ens descoratjarà a continuar en el camí emprès.

3.- Estem convençuts que incorporar demandes socials i laborals a aquest procés és una exigència de justícia i una garantia del seu èxit, que enforteix la credibilitat del procés i l'adhesió de les classes populars.

4.- Aquest camí comporta un alt compromís i suposa confrontació democràtica; tan sols una societat molt activa, cohesionada i conscienciada el pot recórrer amb garanties d'assolir els seus objectius.

3.- La Confederació Sindical Catalana defensa, en coherència amb la nostra Declaració de Principis, el dret democràtic a votar, fer-ho a favor d'un Estat, i que sigui independent.

4.- Aprofitem per fer una crida a la ciutadania catalana a continuar mobilitzant-se per l'alliberament nacional i social, com ha mostrat a bastament que és capaç de fer cada cop que ha estat necessari.

Confederació Sindical Catalana, desembre de 2013


 
cartell SI

dimarts, 10 de desembre de 2013

PEL RESPECTE I LA RECUPERACIÓ DELS NOSTRES DRETS

El passat 2 de desembre, representants de sindicats de diversos sectors de la Funció Pública es van tancar a la seu del Departament d'Economia i van arrencar al Govern de la Generalitat el compromís de ser rebuts per la vicepresidenta i el conseller d'Economia, per fer-los saber, hem de dir que una vegada més, les reivindicacions irrenunciables del nostre col·lectiu.

Demà es farà aquesta reunió i avui ens hem reunit per consensuar les reivindicacions que han de fer els companys que ens representaran a les màximes autoritats de la Generalitat. Hem coincidit en els punts prioritaris i irrenunciables que el Govern ha d'assumir per començar a revertir aquesta situació que tants perjudicis ens ha causat i ens ha portat a perdre, entre moltes altres condicions laborals, cap al 30% de poder adquisitiu des de les primeres retallades, l'any 2010.

Demà posarem sobre la taula aquests punts:

- Abonament d'ofici dels dies meritats de la paga extraordinària de Nadal de 2012 des del moment en què se'ns va retallar (1 de juny) fins al que va entrar en vigor el "rajoyazo" (14 de juliol).

- Retirada de la retallada de la paga extraordinària de 2014.

-  Retirada de la reducció de jornada i sou del 15% del personal interí, de forma que passi a fer jornada completa i, per tant, percebi la retribució del 100%, a partir de l'1 de gener de 2014.

- Que es mantinguin la totalitat de plantilles, tant si es convoquen concursos de trasllats com si s'aplica el famós "Pla d'Ocupació" i això suposa mobilitat de cert nombre de personal. Això no pot comportar el cessament de cap persona interina.

- Que la reforma de l'Administració que té preparada el Govern, amb una bateria de projectes de llei a presentar ben aviat al Parlament, no suposi més deteriorament dels serveis públics, de les nostres condicions de treball ni cap privatització. Que es mantingui el caràcter púbic dels serveis a la ciutadania i de les entitats que els presten.

- Que es concretin i aprovin d'una vegada les mesures de millora de la conciliació de la vida familiar i laboral del personal, sense que això es faci en detriment de cap dels col·lectius que representem. La part social ja ha donat a conèixer a bastament el conjunt de les nostres propostes.

En conjunt, reivindicarem una Administració pública al servei de la ciutadania amb condicions dignes de feina per al seu personal.

També reivindicarem la recuperació del poder adquisitiu perdut i la resta de condicions de treball perdudes en aquests anys de retallades.

Us anirem informant de l'evolució de les negociacions.

dimarts, 26 de novembre de 2013

La CSC insta l'eliminació de la retallada de la paga de Nadal dels pressupostos de 2014

Ahir els mitjans de comunicació publicaven que el ministre d'Hisenda i Administracions Públiques del Govern espanyol feia saber que es preveu que l'Impost sobre Dipòsits Bancaris sigui cedit, encara que sigui en part, a les comunitats autònomes. 
Des de l'Ïndia, on és de viatge, el president de la Generalitat va declarar que de produir-se aquesta cessió, compliria el compromís que si l'Estat cedia, tot o en part, aquest impost, el seu import es dedicaria al pagament de la paga extraordinària que el projecte de Llei de pressupostos de la Generalitat de 2014 té previst retallar-nos una vegada més -ja serien 3- per poder quadrar les seves xifres.

Prenent la seva paraula, la Intersindical-CSC ha enviat un escrit a la Secretaria d'Administració i Funció Pública esmentant-li aquest compromís i proposant-li que es faci una modificació del projecte de llei de pressupostos de 2014 en què es prevegi el cobrament íntegre de les retribucions de 2014, o sigui incloent-hi el cobrament de la paga extraordinària de Nadal.
El projecte de llei de pressupostos de 2014 ha fet força previsions d'ingressos sobre pagaments pendents de l'Estat, que no ha donat ni una sola mostra de tenir la intenció de satisfer. Trobem que si es preveuen ingressos tan sols sobre deutes, molt més lògic és incloure-n'hi quan, primer, el ministre d'Hisenda ja ha afirmat que se cedirà part d'aquest Impost sobre Dipòsits Bancaris i, segon, el Govern de la Generalitat ja s'havia compromés a satisfer aquesta paga si això passava.

divendres, 15 de novembre de 2013

ELECCIONS SINDICALS AL SCT

La CSC ha renovat la confiança de les companyes i companys del Servei Català de Trànsit i ha revalidat la representació a la Junta de Personal. Tot i que el nombre de treballadors/es ha minvat i, per tant, també ho ha fet el nombre de representants a escollir, hem renovat la presència en la Junta de Personal.
 
Volem agrair el vostre suport a les companyes i companys que heu format part de la candidatura i també a les i els que ens heu votat. També volem renovar el nostre compromís en la lluita pels drets de totes les treballadores i treballadors del SCT, d'informar-vos i d'assessorar-vos com hem fet fins ara.
 
Estem en temps molt difícils i els que vénen no seran millors durant molt temps. Refermem el nostre compromís a treballar, buscant sempre la unitat d'acció, per revertir les retallades que patim, per aconseguir que se'ns retornin els drets suprimits per decret llei i que s'estableixi un marc legal perquè aquesta salvatge agressió a les nostres condicions de treball no es torni a produir.
 
 

dimarts, 5 de novembre de 2013

CARTA AL PRESIDENT EN REIVINDICACIÓ DE LA RECUPERACIÓ DE LES NOSTRES CONDICIONS DE TREBALL


Carta dirigida al President de la Generalitat, per part de les organitzacions sindicals de l'àmbit públic, avui 5 de novembre, data de l'aprovació per part del Govern del projecte de Llei de Pressupostos de la Generalitat per al 2014 i la Llei de Mesures Fiscals i Financeres (llei d'acompanyament):Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat de Catalunya

Molt Honorable Senyor,

Els treballadors i treballadores de la Generalitat de Catalunya hem perdut, durant els darrers temps, més d’un 30% del poder adquisitiu de les nostres retribucions.
Des de l’any 2010 la Generalitat ha reduït la seva plantilla en més de 10.000 llocs de treball. Paral·lelament el personal eventual s’ha incrementat en un 250%.
La Generalitat és l’única Administració de Catalunya que torna a aplicar una nova retallada salarial per a l’any 2014, que respon a una decisió de política econòmica, reflectida en la Llei d’Estabilitat Pressupostària i en el “Pla d’Ajust” aprovat pel vostre Govern.
Els sindicats amb representació a la Funció Pública de la Generalitat, volem denunciar aquesta política que, retallant els drets dels seus treballador@s, malmet les estructures de l’estat del Benestar i empobreix el territori.
Per que creiem que l’acord és possible i necessari, volem fer-vos arribar les peticions que hem fet als representants del Govern a la Mesa General de negociació:
-        És necessari garantir el manteniment del nivell d’ocupació.
-        Cal garantir el cobrament de les retribucions íntegres corresponents a l’any 2014
(les 14 pagues).
-        És de justícia i absolutament necessari garantir la restitució del 100% de la jornada i les retribucions del personal interí a partir de l’1 de Gener de 2014.
Atès tot l’exposat anteriorment, proposem establir un calendari de reunions, per negociar la recuperació d’aquests i de la resta dels drets socials i laborals i del poder adquisitiu arrabassat durant els darrers anys.
Esperant la vostra resposta,
Atentament:


Barcelona, 5 de novembre de 2013

dijous, 31 d’octubre de 2013

EN DEFENSA DELS NOSTRES DRETS

CONCENTRACIÓ SINDICAL PER PRESENTAR LES DEMANDES DELS TREBALLADORS I LES TREBALLADORES DE LA FUNCIÓ PÚBLICA AL GOVERN DE LA GENERALITAT

Company/ companya,

El proper dia 5 de novembre els representants sindicals  de la Mesa General de la Funció Pública i dels diferents sindicats amb representació a l’Administració de la Generalitat es concentraran a les 8,45 del matí a la plaça de Sant Jaume per entregar al president de la Generalitat les nostres propostes per recuperar les condicions laborals i socials dels treballadors i treballadores de la Generalitat de Catalunya.


CONCENTRACIÓ UNITÀRIA DE DELEGATS I DELEGADES

5 DE NOVEMBRE 2013
8,45 hores
PLAÇA SANT JAUME

dilluns, 28 d’octubre de 2013

SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT: CANVI DELS HORARIS DE LES VOTACIONS

Avui s'ha reunit la Mesa Central Coordinadora de les Eleccions Sindicals al Servei Català de Trànsit i ha acordat modificar l'horari de votacions:

Dia: 12 de novembre.

Horaris:

Serveis Centrals i Serveis Territorials de Barcelona: de 10 a 15.15 h
Serveis Territorials de Girona, Lleida i Tarragona: de 13 a 15.

Així mateix, s'han proclamat provisionalment les candidatures presentades. Si passat el termini de reclamacions es proclamen definitivament aquestes candidatures, concorrerem a aquestes eleccions els sindicats CCOO, UGT, CATAC, CSIF i Intersindical-CSC. 

divendres, 25 d’octubre de 2013

ELECCIONS SINDICALS AL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT

El pròxim dia 12 de novembre el personal funcionari del Servei Català de Trànsit està convocat a escollir les persones que han de formar part de la seva Junta de Personal. Justament avui es tanca el termini de presentació de candidatures a aquestes eleccions. La Intersindical-CSC, que durant els darrers 4 anys ha treballat activament en la representació legal d'aquestes treballadores i treballadors, torna a presentar-s'hi, amb la confiança de renovar o augmentar la confiança de les companyes i companys. 

Donat que el cens electoral és de 243 persones, s'escollirà una Junta de Personal de 9 membres. Aquest nombre ha disminuït en relació amb l'actual Junta, ja que l'anterior cens superava les 250 persones i, per tant, li corresponien 13 representants.

Els horaris de votació seran:

Dia: 12 de novembre
Serveis Centrals: de 10 a 16 hores
Serveis Territorials de Barcelona: de 10 a 14 hores
Serveis Territorials a Girona, Lleida i Tarragona: de 10 a 12 hores.

Del dia 31 d'octubre fins al 8 de novembre serà període de campanya electoral, en la qual els sindicats que hem presentat candidatura us farem arribar les nostres propostes. Des de la Intersindical-CSC estem segurs/es que, a més d'aquestes propostes, tindreu en compte la feina feta i el suport donat durant aquests darrers quatre anys.
Davant de qualsevol dubte que se us pugui plantejar, estem a la vostra disposició.

 

dilluns, 21 d’octubre de 2013

dimarts, 1 d’octubre de 2013

ELS PRESSUPOSTOS SOCIALS I DE LA RECUPERACIÓ...

El govern de l'Estat ha presentat els seus pressupostos per a l'any 2014, tot dient que eren uns pressupostos socials i serien els de la "recuperació". Recuperació? De què? De qui?

La setmana passada també va ser el conseller Puig que va dir que la crisi ja havia passat. Bon ressó se'n van fer els diaris. I mentrestant, els ciutadans/es patim aquesta realitat. Uns quants botons com a mostra -ja han tocat el més sagrat:

 • S'hauran de pagar alguns medicaments de dispensació hospitalària, per a malalties greus i casos de càncer.
 • Les pensions s'apujaran un 0,25%. Una pensió de 1.000 euros rebra un increment de 2,5 euros. Si tenim en compte que la majoria de pensions són de 500 o 600 €, ens trobarem amb substanciosos increments de les pensions que aniran des d'1, 25 a 2 euros! Vergonya, si en tinguessin, els hauria de fer dir el que diuen i fer el que fan.
 • La segona partida que més s'incrementa és la d'investigació i desenvolupament militar, que ho fa en un 39% en relació a l'any passat.
 • Pel que fa a Catalunya, les inversions cauen en un 25, 5%, tan sols el 9,6% del total del pressupost. Catalunya aporta al PIB de l'Estat un 22%.
 • Dels deutes acceptats per l'Estat d'acord amb la Disposició addicional tercera de l'Estatut d'autonomia, tan sols s'ha assumit la de 2007, fa sis anys..., d'uns 350 milions. Les dels altres anys, ni parlar-ne, segons Montoro, no es contemplen les dels estatuts d'autonomia de tercera generació. No hi ha diners, diu...
No ens oblidem de totes les altres agressions: reforma laboral, copagament de medicaments, inclusió de l'IVA del 21% en sectors tan delicats com la cultura, les agressions que la nostra llengua pateix a tots nivells... No volem acabar sense deixar d'esmentar un altre aspecte d'aquesta veritable ofensiva: per exemple, el grau d'execució pressupostària de Madrid el 2011 va ser del 110%. A Catalunya, del 40%.

Davant d'aquestes dades, no us ve al cap que cal fer via, i al més aviat possible?

 

divendres, 27 de setembre de 2013

Reivindicació, mobilització i negociació

Entrem a una tardor calenta marcada per la reforma de les pensions que suposa una retallada més a l’estat del benestar. A més, els treballadors i treballadores de la Generalitat de Catalunya ens espera un any amb una nova retallada de sou (pèrdua d’una paga extraordinària) i la congelació salarial per quart any consecutiu imposada des dels Pressupostos Generals de l’Estat, que s’espera aprovar en el Consell de Ministres d’avui divendres 26 de setembre.

Des de la Intersindical-CSC portem temps parlant amb els interlocutors de la Funció Pública intentant fer-los veure que si el que es vol és la construcció d’estructures d’Estat un dels pilars és sens dubte l’Administració Pública. En aquest sentit forces vegades hem manifestat als responsables de la funció pública que els treballadors i treballadores de la Generalitat ja portem massa temps sent el centre de les retallades i hem denunciat la inhibició del Govern davant moltes mesures imposades des de Madrid que vulneren les competències de la Generalitat en matèria de Funció Pública com han demostrat clarament diversos dictàmens del Consell de Garanties Estatutàries en el tema d’horaris i de reducció salarial.
No caurem en la demagògia de dir que totes les culpes venen de fora. La responsabilitat sobre la supressió d’una paga extraordinària el 2013 i la més que previsible del 2014 recau sobre l’actual executiu de la Generalitat de Catalunya.
Ara cal mantenir la mobilització i la pressió dels treballadors i treballadores públiques que palesi tot el nostre malestar contra les mesures restrictives de drets que ens porten cap al “austericidi” i en defensa d’uns serveis públics de qualitat. Però també ara ens cal als sindicats de la funció pública de manera conjunta, parlar i negociar amb el Govern per tal de recuperar tot el que hem perdut durant aquests darrers anys. 
En aquest sentit ens ha alegrat conèixer la resolució presentada avui al Parlament de Catalunya en la qual, aquest insta al Govern a prendre diverses mesures en matèria de Funció Pública.
A tall d’exemple us transcrivim els punts que hem considerat més interessants de la Resolució sobre la Modernització de l’Administració i funció pública presentada avui a votació al Ple del Parlament
 • En el seu punt 4 diu: “ El Parlament insta al govern de Catalunya a garantir la paga extraordinària 2014, un cop rebuda la compensació des de l’estat espanyol per l’impost sobre les entitats financeres que operen a Catalunya.
 • En el cas que l’estat espanyol incomplís amb el pagament de la compensació, és negociarà l’establiment dels mecanismes necessaris per garantir que els treballadors públics no perdin el poder adquisitiu el 2014.”
 • En el seu punt 5: “El Parlament de Catalunya insta al govern a treballar per la recuperació de tots els drets dels treballadors de la Funció Publica un cop es disposi del control dels recursos econòmics en el marc de la transició nacional i es consolidi la recuperació econòmica”.
 • El punt 7 esmenta que el Parlament insta al Govern a revisar els acords sobre la jornada de dedicació especial, suprimint aquells que no responguin a l’exercici d’una activitat d’especial complexitat, responsabilitat i dedicació.
 • I en el seu punt 10: “ El Parlament insta al Govern a adoptar mesures de flexibilitat horària i, a aquest efecte, establir en la normativa catalana el reconeixement del dret a 37’5 hores de lliure disposició, en còmput anual, per motius de salut i conciliació de la vida laboral i familiar”.

divendres, 13 de setembre de 2013

25 milions d'europeus més patiran pobresa el 2025 si les mesures d'austeritat continuen

OXFAM

Podria costar 25 anys recuperar el nivell de vida anterior a la crisi econòmica
"És possible impulsar un nou model de prosperitat. Invertint en escoles, hospitals, habitatge, recerca i tecnologia. Milions de ciutadans i ciutadanes europeus podrien tornar a treballar i impulsar una economia sostenible"
Si no es corregeixen les polítiques d'austeritat,  el nombre d'europeus vivint en la pobresa podria augmentar entre 15 i 25 milions l’any 2025. Això incrementaria el nombre de persones en risc de pobresa a Europa fins als 146 milions, més d'un quart de la població, adverteix l'agència internacional Oxfam (Intermón Oxfam a l’Estat espanyol) en el seu informe "La trampa de l'austeritat", fet públic avui gairebé a totes les capitals europees.

Seguim fent Via!


dijous, 5 de setembre de 2013

Manual d'instruccions per a anar a la Via Catalana

Publica Vilaweb
Preguntes i respostes amb informació pràctica per als participants en la cadena humana per la independència
Falta una setmana justa per a la Diada, i l'Assemblea Nacional Catalana enllesteix els preparatius per a la cadena humana independentista. Més de 350.000 persones ja s'hi han inscrit. La Via Catalana recorrerà el Principat de nord a sud i enllaçarà amb Catalunya Nord i el País Valencià. Trenta mil voluntaris fa mesos que treballen per assegurar que tot funcioni organitzadament. Tanmateix, l'èxit final dependrà de tots els participants. Per resoldre dubtes sobre qüestions organitzatives hem parlat amb el responsable de logística de l'ACN, Ferran Civit. Un petit manual d'instruccions per als participants en la Via Catalana:
Hem de sortir de casa amb gaire temps?
L'ANC recomana d'arribar a la zona que ens correspongui com més aviat millor –si pot ser, al matí– i aprofitar el dia per fer 'turisme patriòtic'. Havent dinat, serà el moment d'arribar-se al tram concret que ens pertoqui.

A quina hora hem de ser al nostre tram?
A les 16.00 tots els participants ja haurien de ser a lloc, tenint en compte que hi haurà molta gent i molt de trànsit, i que no pot haver-hi gent a la carretera mentre hi circulin vehicles.
Quan es tallarà el trànsit?
El trànsit s'anirà reduint progressivament fins que quedi tallat. Per això l'organització demana als participants que a l'hora de dinar ja siguin al municipi que els correspongui.

dimecres, 4 de setembre de 2013

Via Catalana - "És a les teves mans"


Mas retalla en el primer semestre 1.300 milions en salut, educació i benestar

Publica El País
La Generalitat ha decidit reduir el dèficit públic mitjançant retallades de despesa. I per això, l'Executiu català ha recorregut a les principals partides del Pressupost, que són també les que Artur Mas l'any passat s'havia fixat com la línia vermella que no anava a traspassar: sanitat, educació i serveis socials. Segons l'execució pressupostària del primer semestre, aquestes tres partides van patir una tisorada de 1.293 milions d'euros respecte al mateix període de l'any passat. Durant aquest període, la Generalitat va aconseguir contenir el dèficit no financer a 244 milions d'euros tot i el descens en els ingressos, del 10 %.

Empleats públics a Espanya i Catalunya 2007-2013

PIMEC realitza de manera periòdica el seguiment dels empleats públics a Catalunya i a Espanya. Aquest informe és d’actualització de dades a partir de les que subministra el Ministerio de Hacienda Públicas, corresponents a gener de 2013.
Els punts més destacables que es desprenen de les dades elaborades són els següents:
 • Catalunya compta, a data de gener de 2013, amb 307.000 empleats públics, el que representa l'11,1% dels ocupats, un percentatge baix si es compara amb la resta d'Espanya (16,4%) i amb el més alt de tots, que és Extremadura (26,7%). Per cada 2 empleats públics a Catalunya, a la resta d'Espanya n'hi ha 3.

dimarts, 20 d’agost de 2013

Catalunya redueix 15.400 empleats públics el 2012Agències
Esforç desigual. Pimec indica en un informe que per cada dos empleats públics a Catalunya, a la resta de l'Estat espanyol n'hi ha tres.
L'administració va reduir, el 2012, la seva plantilla al Principat en 15.400 funcionaris, un 4,8%.
PIMEC ve realitzant de fa anys i de manera periòdica el seguiment del nombre d’empleats públics a Catalunya i a Espanya. L’Informe PIMEC 7/2013 n’és la darrera actualització a partir de les dades que subministra el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, corresponents a gener de 2013.
Els punts més destacables d’aquesta darrera edició són els següents:
-     Al sector públic, el nombre d’assalariats va augmentar a Catalunya des del 2008 fins a principis del 2010, mantenint-se fins a mitjans 2012 i caient els darrers trimestres. A Espanya la tendència a créixer ha durat més, fins a finals del 2011. Des d’aleshores el nombre de treballadors públics ha baixat. Tot i així, a l’Estat espanyol, a gener de 2013, hi havia un total de 2.576.746 [1] empleats públics, 64.708 més que a gener de 2007.

11 S: Baixa al carrer i participa


dilluns, 29 de juliol de 2013

REFORMA LOCAL: PERILLA LA QUALITAT DELS SERVEIS? I L'OCUPACIÓ PÚBLICA?

Divendres passat el Govern de l'estat va aprovar l'avantprojecte de llei de reforma de l'Administració local. La Generalitat, que ja fa mesos que prepara el seu, vol aprovar també aquesta reforma al més aviat possible.

La Intersindical-CSC veu en aquesta reforma un conjunt de mesures de racionalització necessàries, però també un seguit d'efectes negatius per a la prestació dels serveis més immediats que rep la ciutadania. 

Un primer concepte que ens fa pudor de cremat és el cost estàndard dels serveis. Sembla ser que l'Administració de l'estat ha rebaixat molt el to en aquest aspecte, per les mateixes reticències de l'Administració local. En canvi, en el projecte de la Generalitat s'hi manté, de forma que les administracions locals que no puguin assolir aquest estàndard veuran com la competència sobre el servei passarà a una Administració supramunicipal (comarca o vegueria). Mantindrà la qualitat aquest servei prestat des de més lluny? I les persones que el prestaven, on aniran a parar? Privatitzarà la prestació d'aquest servei l'administració a qui toqui assumir-lo? Com es fixarà el cost estàndard? Serà senzillament la proposició econòmicament més avantatjosa presentada en la licitació per a la seva gestió?

dilluns, 22 de juliol de 2013

VIA CATALANA


Ja no ens alimenten molles...

Ja no ens alimenten molles; ja volem el pa sencer! Més que voler-lo, el necessitem... Des de 2010 amb el sou que no tan sols no puja, sinó que se'ns retalla. I no és tan sols això: es retallen serveis, plantilles, les substitucions, tard, i tan sols amb comptagotes en serveis essencials... Es preveu una altra retallada l'any 2014 com la d'aquest any. Podem aguantar més d'aquesta manera? La resposta és tan senzilla com unànime: NO!!!

Per pal·liar la situació que patim, Funció Pública té la intenció d'acordar una sèrie de mesures de flexibilització horària i de millora de la conciliació de la vida familiar i laboral. S'ha creat una comissió dependent de la Mesa General de Negociació, a la qual s'ha posat el nom de "Comissió de Mesures de Flexibilitat". En resum, que, més bé o més malament, poc o molt, és milloraran aquestes condicions de treball.

No tenim pas la intenció d'enumerar les propostes de la part social, que hi són, s'han fet i moltes d'elles ja han rebut el no de l'Administració. Alguna s'ha acceptat... Ja us n'informarem amb concreció quan hi hagi alguna cosa definitiva. La reflexió que volem fer va per un altre cantó: una vegada més es canvien condicions econòmiques per condicions de qualsevol altra mena. Ja està bé que es millori la conciliació, es plantegin més dies o hores, recuperables o no, per temes de conciliació familiar i laboral, sobretot ara que se'ns ha retallat fins i tot això, que s'havia fet servir de moneda de canvi per no retribuir-nos com calia.

Ja els dies de lliure disposició, anomenats "moscosos", es van establir per no haver d'apujar sous d'acord amb la inflació. En l'Estatut bàsic de l'empleat públic i també en els acords de condicions de treball  i convenis es van anar augmentant els dies d'assumptes propis o de vacances com a premi per antiguitat a canvi de miserables increments retributius, almenys per a la majoria. Molts dies i pocs calés... I ara hi tornen.

No direm pas que no, del perdut treu-ne el que puguis... Ara, una cosa no treu l'altra. Ve una tardor calenta, en la qual es començarà a debatre la nova Llei de la funció pública, veurem com queda el tema dels pressupostos... Però d'una manera o altra és intolerable que, fins i tot treballant, hi hagi companyes i companys que no puguin cobrir les despeses habituals.Una cosa no pot tapar l'altra. No cal dir-ho: continuarem lluitant per una retribució digna i per la recuperació del poder adquisitiu perdut.

dijous, 4 de juliol de 2013

"L'austeritat és un perill per a la salut pública"

 Publica El diario.es


L'investigador d'Oxford David Stuckler acaba de publicar amb el seu col·lega Sanjay Basu el llibre 'Per què l'austeritat mata "(Taurus), un detallat estudi, del qual publiquem el seu prefaci, sobre els aspectes econòmics de la salut en què posa en evidència les conseqüències de les polítiques d'ajust: "Augmenten l'atur, les malalties i els suïcidis quan s'apliquen retallades".
David Stuckler parla baix, poc a poc, com si sabés que el que està dient és tan important que hauria de romandre lluny d'oïdes indiscretes. Però res més lluny de la seva intenció: escriu articles, dóna conferències per mig Europa i acaba de publicar un llibre revelador, Per què l'austeritat mata (Taurus), en les pàgines desgrana els efectes de les retallades econòmiques a través d'estadístiques i casos d' persones afectades directament per les retallades.

Els dirigents polítics i econòmics afirmen que l'austeritat és imprescindible per reduir els desajustos fiscals i de deute.
L'austeritat és el principal enemic. Les dades que nosaltres aportem diuen una altra cosa, que els mirin. Segons els nostres estudis, el que aconsegueix l'austeritat és retardar la recuperació, en el cas que s'aconsegueixi. Aquí hi ha els exemples de països que han aplicat en el passat les receptes del Fons Monetari Internacional. I, mentre això succeeix, es devalua la sanitat pública, la salut de la població. La idea més estesa és que les recessions són inevitablement perjudicials per a la salut. Però no és així. Són una amenaça, però també una oportunitat per a la salut pública. El problema és que s'opta per empitjorar-la, no per millorar-la.
A Espanya argumenten que no es podia endeutar més el país, que el finançament era inassumible.
La prima de risc d'Espanya que tenia Espanya abans d'aplicar les polítiques d'austeritat era molt inferior a la que té ara. A més, el que s'està aconseguint és retardar el creixement, allargar la recessió i més atur. L'atur és el principal risc per a la salut d'un país. I Espanya té sis milions d'aturats, un 57% dels joves no té feina, la qual cosa és una situació d'extrema vulnerabilitat. Haurien de veure que en països on no s'ha aplicat l'austeritat, com els EUA, l'economia va millor que en els que sí que ho han fet, com el Regne Unit i Grècia, per exemple, on la crisi s'ha convertit en una tragèdia sanitària. No té per què ser així, una crisi pot servir per corregir polítiques [i mostra un gràfic que porta en una carpeta per argumentar la seva tesi].

divendres, 28 de juny de 2013

El Pacte pel Dret a Decidir

La Intersindical-CSC va formar part de la reunió constitutiva del Pacte Nacional pel Dret a  Decidir, juntament amb una quarantena d’entitats i partits.
D’aquesta cimera en van sortir ahir quatre compromisos:
1. La constitució d'un grup promotor amb el compromís d'eixamplar-se i de facilitar els mecanismes tècnics per a incorporar-hi més entitats.
2. L'encàrrec a l'ex-president del parlament Joan Rigol de consensuar un redactat, tenint en compte els texts de consens que ja hi ha, tant en l'àmbit polític com en el social.
3. La notificació formal de la reunió per part del president Artur Mas al president del govern espanyol, Mariano Rajoy.
4. El compromís de totes les entitats de fer pedagogia del dret de decidir.

El text que s’ha d’elaborar s'inspirarà en texts polítics de consens, com ara la declaració de sobirania i la declaració sobre el dret de decidir, i especialment en el manifest aprovat a Lleida la setmana passada i subscrit per una trentena d'entitats i partits polítics. Aquest manifest, també signat pel nostre sindicat, diu el següent:
 “Reclamem l’exercici del lliure dret a decidir del poble català per mitjà d’una consulta. Donem el nostre suport al Parlament de Catalunya, que ha endegat el procés per exercir el Dret a Decidir del poble català.

dimecres, 19 de juny de 2013

Retallades: una imatge objectiva i real (IV)En aquesta quarta entrega ens allunyem una mica de l’àmbit públic i ampliant l’objectiu focal a la resta de sector i de la societat en general per saber el per què de tot plegat i per veure quina ha estat l’afectació i quina resposta hem donat. Una visió que complementa i en part dóna excusa per a les agressions que el personal públic estem patint.