dimarts, 27 de març de 2012

Els serveis mínims de la vaga general d'aquest dijous, sector per sector


L'acord és similar al del setembre de 2010 però s'amplia en un terç el nombre d'efectius i s'incrementen els horaris del transport

ARA

La Generalitat i els sindicats han arribat aquest dilluns a un acord pels serveis mínims que es decretaran aquest dijous 29 de març, durant la jornada de vaga general. En una reunió que s'ha allargat tota la tarda, s'han acordat els serveis mínims del transport públic, les escoles, l'atenció sanitària, l'àmbit judicial i les autopistes i el resultat ha estat similar a la vaga general passada, la del 29 de setembre del 2010. Segons ha informat el Departament d'Empresa i Ocupació en un comunicat, un cop escoltades les propostes de tots els sindicats convocants i les associacions empresarials més representatives s'han fixat aquests serveis mínims, que s'han de prestar el dia de la vaga general en l'àmbit de les competències que són titularitat de la Generalitat de Catalunya. Els serveis mínims ponderen el dret de vaga amb altres drets essencials i necessitats bàsiques, tal com estableix la llei. 

Administració de la Generalitat

A l'Administració de la Generalitat de Catalunya treballarà una persona del personal directiu a cada centre de treball, tres persones als serveis de registre de documentals, serveis de control d'accés i serveis de telefonia o quatre si el centre té més de 100 treballadors i una persona per servei als serveis que tramitin actuacions amb terminis preclusius o que pel seu incompliment puguin provocar la pèrdua o perjudicis greus de drets o interessos de tercers.

Transport: un terç del servei
Pel que fa al transport de viatgers urbà i interurbà, el servei de Rodalies operat per Renfe, Ferrocarril Metropolità de Barcelona SA, Transport de Barcelona SA, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i la resta de transports de viatgers urbans i interurbans oferiran servei de 6.30h a 9.30h i de 17.00h a 21.00h. És a dir, es garanteix un terç del servei i s'haurà de garantir, com a mínim, un desplaçament complert d'anada i de tornada.
El transport de persones amb disminució oferirà servei habitual, així com el transport escolar per accedir a centres d'infantil i primària que no tenen transport públic alternatiu. El servei de llançadora de les terminals de l'aeroport (Trans T1 - T2 UTE) funcionarà al 50% durant tota la jornada, igual que el servei d'autobús que uneix Barcelona amb l'aeroport prestat per Express Autobús. Els regionals de Catalunya operat per Renfe Operadora oferiran un terç del servei.
El transport de les mercaderies imprescindibles per abastir els establiments sanitaris i farmàcies operaran com en un dia festiu. Pel que fa a la resta de mercaderies, es transportaran les que per la seva naturalesa perible no siguin susceptibles de conservació més enllà de 24 hores.


Sanitat: funcionament normal a urgències i serveis especials
En el cas de l'assistència sanitària a centres i establiments sanitaris assistencials de titularitat pública i privada es garanteix el funcionament normal als serveis d'urgències i a les unitats especials (UCI, UVI, unitats coronàries, d'hemodiàlisi, neonatologia, parts i radioteràpia-quimioteràpia i altres d'urgència vital).
L'activitat quirúrgica inajornable i tractaments de radio i quimioteràpia es realitzarà en situacions urgents i es garantirà l'atenció als malalts ingressats, tant assistencial com bàsica d'infermeria i hotelera. També es manté la neteja de les àrees d'alt risc (quiròfans, unitats de grans cremats, prematurs, UCI i UVI, sales de parts, unitats d'infecciosos i d'immunodeprimits, laboratori d'urgències, cuines...), el transport sanitari per atendre les urgències i la coordinació d'urgències i sistemes d'emergències.

Educació: un terç de la plantilla
Als centres docents públics i privats concertats no universitaris i llars d'infants es treballarà una persona de l'equip directiu i un docent per cada sis aules als centres d'ensenyament infantil i de primària (3 a 12 anys) i una persona de l'equip directiu i un terç de la plantilla a les llars d'infants (0 a 3 anys).

Emergències: personal necessari i imprescindible
Als centres d'atenció i gestió de trucades d'urgències i emergències com les sanitàries, de policia, d'ordre públic, de violència de gènere, de protecció civil, de bombers, del salvament marítim, elèctriques, d'aigua i gas, d'informació de trànsit el servei es prestarà amb el personal necessari i imprescindible per poder realitzar les comunicacions de la forma habitual.

Assistència i serveis socials: el personal impresindible
En el cas d'aquelles empreses que realitzen funcions d'assistència i serveis socials, com ara el servei de menjadors socials, treballarà el personal imprescindible per la prestació del servei. En l'ajuda a domicili es prestaran els serveis urgents, necessaris i inajornables.
A les residències de persones amb disminució i a les de gent gran s'oferirà el servei habitual en règim de festiu, a les comunitats infantils/juvenils es mantindran els serveis habituals per part del personal educatiu d'assistència directa al menor i serveis habituals del personal de cuina, transport i vigilància.
Als centres d'atenció especial, residències, pisos-llar només treballarà el personal necessari per garantir els serveis que es presten en un dia festiu i als centres de dia el funcionament serà normal en el servei de restauració i del 50% en la resta de serveis. La teleassistència oferirà el servei habitual de teleoperadors i personal assistencial.
Serveis bàsics: funcionament normal
També es garanteix el funcionament normal de les instal·lacions i reparació de les avaries urgents d'energia elèctrica, de gas, d'abastament d'aigua potable, d'evacuació, de tractament d'aigües residuals i enllumenat públic.

Cap comentari:

Publica un comentari