dimecres, 29 de febrer de 2012

PER LA UNIVERSITAT PÚBLICA I CONTRA LES RETALLADES

Desenes de milers de persones, entre personal docent i investigador, personal d'administració i serveis i estudiants universitaris i de secundària s'han manifestat avui a partir de la una del migdia pels carrers de Barcelona, per mostrar el seu desacord amb la política pública de retallades, augments de taxes i de canvi del model de governança de les universitats.

La Intersindical-CSC ha convocat aquesta jornada de vaga, tant per al personal docent i investigador com per al personal d'administració i serveis de les universitats públiques catalanes, juntament amb altres organitzacions sindicals amb representació en aquest àmbit. 

La precarització cada cop més gran de la vida a la universitat, l'encariment de les matrícules i les taxes, l'empitjorament de les condicions de recerca i d'ensenyament, així com la possibilitat d'acomiadaments de personal i el nou model de gestió instaurat han estat els motius d'aquesta jornada de lluita, que s'emmarca en el conjunt d'accions en les quals el nostre sindicat participa activament, contra les retallades i per uns serveis a la ciutadania públics i de qualitat.

dimarts, 21 de febrer de 2012

ENS FOTEN EL 3%

Sempre paguem els mateixos


El Govern de la Generalitat ha publicat a l'Atri una nota informativa en què especifica la quantitat del complement específic que ens retallarà de les pagues extres de juny i desembre.

Per a la paga extra del juny es tracta d’una reducció que correspon a un 3% de les retribucions íntegres anuals del primer semestre de 2012.

Tal com havíem publicat anteriorment al bloc sobre el Projecte de Llei de pressupostos:
“Reducció de l’import del complement específic o equivalent preferentment a les dues pagues addicionals dels mesos de juny i desembre del 2012.
S’autoritza el Govern a adoptar mesures excepcionals de reducció de la despesa de personal prevista per l’exercici 2012 que poden afectar, preferentment i amb caràcter proporcional sobre el total de les retribucions anuals, les pagues addicionals dels conceptes que tinguin consideració de complement específic o equivalent.”

ERO A LES EMPRESES PÚBLIQUES

La Disposició addicional segona  del Reial decret llei 3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral afegeix una disposició addicional vintena al Text refós de l'Estatut dels Treballadors amb el següent contingut:
«L'acomiadament per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció del personal laboral al servei dels ens, organismes i entitats que formen part del sector públic d'acord amb l'article 3.1 del text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, s'efectuarà d'acord amb el que disposen els articles 51 i 52.c) de l'Estatut dels Treballadors i les seves normes de desplegament i en el marc dels mecanismes preventius i correctius regulats en la normativa d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de les Administracions Publiques.

dijous, 16 de febrer de 2012

PROTESTA CONTRA LES RETALLADES DAVANT DEL PARLAMENT

Sindicats de diversos sectors de la funció pública ens hem manifestat contra els pressupostos de la Generalitat de 2012 el dia que s'aprovaven.
Més d'un miler de treballadors públics hem respost a la convocatòria de concentració dels sindicats de la funció pública i ens hem manifestat al davant de les portes del Parlament de Catalunya per protestar en contra dels pressupostos que ha aprovat la cambra catalana aquest dimecres al migdia. Els concentrats, portàvem pancartes en contra de les retallades i a favor dels serveis públics, així com banderes catalanes i dels sindicats convocants.

dimecres, 15 de febrer de 2012

CONCENTRACIÓ PELS NOSTRES DRETS SOCIALS I LABORALS

Protestes pels pressupostos de la Generalitat que s'han d'aprovar aquest dimecres amb el vot de CiU i l'abstenció del PP.
 

Ahir tarda de protestes, que ha concentrat, delegats sindicals a les portes del Parlament, on han realitzat una acció amb torxes, espelmes i taüts de cartró per denunciar, el que considerem, la mort dels serveis públics.
 

Amb aquesta protesta els sindicats manifestem el nostre rebuig contra els pressupostos de la Generalitat, prevista la seva votació al Ple aquest dimecres i que, segons el pacte de CiU amb el PP, permetrà aprovar els comptes de 2012 amb el vot a favor de CiU i l'abstenció del PP.
 

Aquest dimecres al matí, s’ha fet una concentració a les portes del Parlament i s’han repartit esqueles de protesta als diputats que accedien a la cambra.


Mai s’ha sacrificat tanta gent per fer rics a tants pocs


 Avui tarda, concentració davant del Parlament a les 17:30

dimarts, 7 de febrer de 2012

MOBILITZACIONS CONTRA LES RETALLADES

Fins l'aprovació dels pressupostos hem de continuar lluitant i mobilitzant-nos contra les retallades als serveis públics. De forma unitària els sindicats presents a l'administració de la Generalitat hem consensuat el següent calendari:

- dimecres 8 i 15 de febrer: esmorzars reivindicatius davant de tots els centres de treball de 10 a 10.20h.

- dimecres 15: CONCENTRACIÓ DAVANT DEL PARLAMENT a les 17.30 h.

divendres, 3 de febrer de 2012

LA INTERSINDICAL-CSC, JUNTAMENT AMB ELS ALTRES SINDICATS, ES TANCA A FUNCIÓ PÚBLICA

Vuit dependències de la Generalitat han estat ocupades aquest dijous pels sindicats. A Barcelona, s'han tancat a la Secretaria General de Funció Pública a la plaça de Catalunya, als serveis territorials d'Ensenyament, i als rectorats de la Universitat de Barcelona i de la Politècnica de Catalunya.
Per la seva banda, a Tarragona han ocupat la Delegació del Govern i el rectorat de la Universitat Rovira i Virgili. La subdelegació del Govern ha estat el lloc escollit pels delegats de la Funció Pública a Lleida. I a Girona, aquest mateix col·lectiu s'ha tancat a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.