dilluns, 22 d’agost de 2011

La lluita continua: ara als tribunals

En el DOGC de 4/8/2011 es publica l’edicte de la Secció Quarta de la Sala Contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el qual es té per interposat el recurs contenciós administratiu de la Intersindical-CSC contra la Generalitat de Catalunya sobre l’Acord de 29 de maig de 2010 pel qual s’aproven les mesures urgents de contenció de la despesa fiscal per a la reducció del dèficit públic, es a dir, la ja coneguda retallada de salaris dels treballadors i les treballadores públics.