divendres, 19 d’octubre de 2018

Increment retributiu i complement per incapacitat transitòria a la Generalitat

Decret Llei sobre l'increment retributiu per al 2018 i el règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal aplicable al personal del sector públic.


Aquest Decret llei entra en vigor l'endemà de la publicació en elDiari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

·         El Govern aprova el decret per fer efectiu l’increment retributiu de l’1’95% dels treballadors i treballadores públics

·         100% de la retribució en cas de baixa laboral


divendres, 21 de setembre de 2018

ACORD MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ DEL PERSONAL DE LA GENERALITAT

MESA GENERALINCREMENT RETRIBUTIU
La proposta del Govern, acceptada pels sindicats, eleva fins al màxim permès l’increment retributiu als treballadors de la Generalitat. En concret, s’aplicarà l’increment màxim de l’1,75% autoritzat per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat i un 0’25% addicional.L’acord assolit avui és fruit de les negociacions dutes a terme pel Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública amb els representants de les organitzacions sindicals l’endemà mateix de la primera reunió de la MEPAG, el mes de juliol passat. 

Millores laborals, en les properes setmanes

La voluntat és aplicar de manera immediata les millores en les condicions laborals i retributives. Aquestes millores s’articularan via decret llei, donat que estem en pressupost prorrogat, i podrien ser efectives en les properes setmanes. L’increment es percebrà amb caràcter retroactiu d’un 1,5% a 1 de gener, mentre que el 0,25%, corresponent a l’assoliment dels objectius del PIB, té retroactivitat a 1 de juliol.  

Cobrar des del primer dia de baixa laboral

Una altra de les propostes del Govern, en la línia de la recuperació de drets i condicions de treball, ha estat la percepció del 100% de les retribucions des del primer dia per incapacitat temporal. Això vol dir que els treballadors i treballadores públics cobraran el 100% del sou en cas d’estar de baixa, en tots els supòsits i des del primer dia, retornant així a la situació del 2012, abans de l’aplicació de la llei estatal de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.  

Acord en el retorn de les pagues extra 2013 i 2014

Queda pendent la recuperació de les pagues extres del 2013 i del 2014 i ha destacat que “tant els sindicats com el Govern, tenim la ferma determinació que aquestes paguen s’han de retornar” i ha recordat que això avui no es pot fer perquè ho impedeix la regla de despesa imposada pel Govern de l’Estat. “Si Catalunya fos un estat, podríem fer les nostres pròpies polítiques laborals respecte als nostres treballadors i treballadores públics”, ha assegurat.

Durant la primera quinzena d’octubre s’ha convocat una reunió per a concretar la calendarització de la seva devolució, de la qual que ja es va signar l’abonament del 10% de la paga de 2013, com a mínim, abans de desembre de 2018.

divendres, 10 d’agost de 2018

Festes Laborals 2019 a Catalunya
Manca a la llista el 6 de gener, dia de Reis, perquè cau en diumenge.
A les dates indicades en aquest calendari, els ajuntaments podran proposar afegir-hi dues festes locals, retribuïdes i no recuperables.  

dilluns, 6 d’agost de 2018

Mesa General empleats públics - Juliol 2018

Propostes: increment retributiu total de l’1’95 % màxim, desglossat en l’1,5% autoritzat per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, amb efectes a partir del gener del 2018, i un 0,25% addicional, gràcies a l’assoliment dels objectius de creixement del PIB del 2017. La proposta del Departament preveia un altre increment del 0,2% que es destinaria a l’increment retributiu.

Cobrar des del primer dia de baixa laboral

Una altra de les propostes del Govern, en la línia de la recuperació dels drets i les condicions de treball va ser la percepció del 100% de les retribucions des del primer dia de baixa per incapacitat temporal. Això volia dir que els treballadors públics cobraríem el 100% del sou en cas d’estar de baixa, en tots els supòsits i des del primer dia.